• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 99
  Bugün Toplam : 103
  Genel Toplam : 451031

PROF. DR. YUSUF SEYİDOV VE AZERBAYCAN EDEBÎ DİLİ TARİHİ MESELELERİ PROF. DR. E. DEMİRÇİZADE ÖRNEĞİ
(PROFESSOR YUSIF SEYIDOV AND AZERBAIJAN LITERARY LANGUAGE HISTORY PROBLEMS PROF. DR. A. DAMIRCHIZADA EXAMPLE )

Yazar : Aliye MUSAYEVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 57
Sayfa : 1567-1580


Özet
Sovyetler Birliyinde 37 yılı Türklerin tarihine kültür ve bilim adamlarının soykırım yılı olarak yazılmıştır.Bu tarihten itibaren Azerbaycan Türklerinin kendi adı,dilinin adı değiştirildi. Devlet düzeyinde halkın ve kültürün tarihinin yeni baştan yazılmasına tahrif edilmesine girişimde bulundular. Bütün olumsuzluklara rağmen Azerbaycan Türkçesi gelişmesini sürdürmüş,dilbilimi yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır.Yeni dönemin ünlü bilim adamlarından biri Prof.Dr.Ebdülezel Demirçizade olmuştur.O dilciliğimizin tarihinde daha çok edebi dil tarihi biliminin ilk araştırmacısı olarak kalmıştır. Prof.Dr.Yusuf Seyidov eserinde bu konuları ayrıntılı şekilde ele almış, dilbilimci Demirçizadenin yaratıcılığını, bilimsel faaliyetini kapsamlı bir şekilde araştırmıştır.Makalede Yusuf Seyidovun söz konusu araştırmalarından bahis edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
edebi dil, Azerbaycan dilciliği, Yusuf Seyidov, Demirçizade, edebiyat tarihi

Abstract
The 1937 year was written to Turkish history as the year of the genocide of Turkish culture and scientists during Soviet Union. From this period the name of Azerbaijan turks and the name of their language was changed. The state tried to write the history of the culture and people again and with more differences and distortions. Although there have great problems, but Azerbaijan language was continued its improvement, linguistics was forming slowly. Prof. Dr. Abdulazal Damirchizada was one of the prominent scientist of new period. He is the first investigator of our literary language history. Prof. Dr. Yusif Seyidov widely dealt with these facts in his work and investigated Damirchizada`s creative work and scientific activity. The article deals with Yusif Seyidov`s so investigations.

Keywords
Literary language, Azerbaijan linguistics, Yusif Seyidov, Damirchizada, literature history

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri