• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 150
    Bugün Toplam : 89
    Genel Toplam : 574162

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TAKVİMLERİNE KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ
(THE VIEW OVER BİTLİS EREN UNIVERSITY CALENDARS IN TERMS OF CULTURAL VALUES )

Yazar : Onur ER    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 1425-1440


Özet
Bu araştırmanın amacı kültürel değerler açısından Bitlis Eren Üniversitesi takvimlerini değerlendirmektir. Takvimlerde bulunan 37 fotoğraf araştırmanın amacı kapsamında incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Bitlis Eren Üniversitesi 2016 yılı duvar takvimi ve Bitlis Eren Üniversitesi 2016 yılı masa takviminde yer alan kültürel değerler temalar hâlinde tespit edilmiştir. Araştırmada “Türk Kültüründe Hayvanlar”, “Altın”, “Şamanizm”, “Eski Türk Yazıtları ve Mezar Taşları”, “Türk Kültüründe Ejder”, “Türk Kültüründe Geyik”, “Bengi Su Kadehi”, “Türk Dinî Dansları” ve “Umay Kuşu” temalarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kültür, takvim, nitel araştırma.

Abstract
The aim of the research is to evaluate Bitlis Eren University calendars in terms of cultural value. 37 photos in the calendars are investigated in the scope of the aim of the research. The data in this work that is a quality inquiry is collected by document analysis method. Content analysis of quality analysis methods is used for evaluating the data. In the result of the research, cultural values are detected as themes in wall calendar and desk calendar of Bitlis Eren University. In the research, “Animals in Turkish Culture”, “Gold”, “Shamanism”, “Old Turkish Inscriptions and Gravestones”, “Dragon in Turkish Culture”, “Deer in Turkish Culture”, “Water of Life Goblet”, Turkish Religious Dances” and “Umay Bird” are reached as themes.

Keywords
Culture, calendar, the quality inquiry.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri