• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 87
  Bugün Toplam : 27
  Genel Toplam : 340115

ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ VE ALTAY CUMHURİYETİ’NDEKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI ALBÜMÜ ADLI ESER ÜZERİNE
(THE INTERNATIONAL TURKIC ACADEMY AND THE BOOK ALTAY CUMHURİYETİ’NDEKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI ALBÜMÜ )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 657-690


Özet
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında birçok alanda iş birliği sağlanmış; bu iş birliğinin doğal sonucu olarak da bazı kurum ve kuruluşlar ihdas edilmiştir. Uluslararası Türk Akademisi de 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV’in önderliğinde ve himayelerinde Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının bünyesinde bilimsel araştırma merkezi olarak kurulmuş; bugünkü statüsüne ise, 23 Ağustos 2012'de Bişkek’te düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde alınan kararla kavuşmuştur. Bu makalede önce Uluslararası Türk Akademisinin kuruluş amacı, teşkilat yapısı, faaliyet alanları, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar dikkatlere sunulmakta; sonra da Uluslararası Türk Akademisi yayınları arasından çıkan Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü adlı eser ve yazarları hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Türk Akademisi, Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü adlı eser

Abstract
After the disintegration of the Soviet Union, the newly-established Turkic Republics and the Republic of Turkey achieved cooperation in a large number of areas, and as a natural result of this cooperation, a set of organizations and institutions were established. The International Turkic Academy was established on May 25, 2010 in Astana, the capital city of Kazakhstan, under the leadership and auspices of Nursultan NAZARBAYEV, the President of Kazakhstan, to serve as a scientific research center within the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The Academy was granted its present status by the resolution adopted at the Summit of the Cooperation Council of Turkic Speaking States held on August 23, 2012 in Bishkek. The paper first attempts to introduce the purpose of establishment, organizational structure and scope of activities of the International Turkic Academy, and the studies carried out so far. It later presents information about the book entitled Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü (Album of the Old Turkish Inscriptions in the Altai Republic) among the publications of the International Turkic Academy and about the authors of the book.

Keywords
International Turkic Academy, the book Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü (Album of

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri