• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 208
  Bugün Toplam : 374
  Genel Toplam : 374177

KARACA OĞLAN’IN ŞİİRLERİNDEKİ FİİLLERİN ÖLÇÜNLÜ TÜRKÇEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILARINA GÖRE KULLANIM SIKLIĞI
(THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THE VERBS IN TERMS OF FORM SEEN IN KARACA OĞLAN’S POEMS AND THE PROPERTIES OF THESE VERBS DIFFERENT FROM STANDART TURKISH )

Yazar : Ferhat SAĞLAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 807-835


Özet
Bu çalışmanın amacı Karaca Oğlan’ın şiirlerindeki fiilleri ortaya koymak ve böylelikle bir halk şairinin kullandığı fiillerin çeşitlerini, bunların halk diline özgü özelliklerini ve halk şiirinde kullanılışlarını tespit etmektir. Çalışmada Karaca Oğlan’ın 250 adet fiilin yapı bakımından türleri belirlendi ve kullanım sıklığı tespit edildi. Ayrıca şiirlerdeki fiiller içerisinde günümüzde kullanılmayanlar ve fiillerdeki ses-şekil değişmeleri incelendi. Böylelikle hem 17. yy.da kullanılan fiiller hakkında bilgi sahibi olundu hem de Karaca Oğlan örneğinde bir halk şairinin fiil seçim yönelimi tespit edilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler
Fiiller, Fiil Yapıları,Karaca Oğlan, Halk Şiiri

Abstract
The aim of this study is to present the verbs in Karaca Oğlan’s poems and thus to determine the different kinds, properties specific to public language and the usages of these verbs in folk poetry. In this study, reviewing 250 poems by Karaca Oğlan, we determined both the types of verbs used in his poems and how many times each type of verbs are used. Also, we analyzed the verbs that are either not used today or that went through phonetic and structural changes in time. With the help of these studies, we determined 95 verbs that are either not used today or used only in a limited geography. Thus, we acquired data regarding the verbs commonly used during 17th century and we tried to determine a minstrel’ tendency of verbs use in our sample Karaca Oğlan.

Keywords
Verbs, Verb forms, Karaca Oğlan, Minstrel

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri