• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 292
  Bugün Toplam : 179
  Genel Toplam : 373506

NEDİM’İN “KÖŞK KASİDESİ”NE NAMIK KEMAL VE ZİYA PAŞA’NIN NAZİRELERİNİN TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ TARAFINDAN ŞERHİ
(TAHIRU’L-MEVLEVI’S ANNOTATION ON NAMIK KEMAL AND ZIYA PASHA’S PARALLEL POEMS TO NEDIM’S “MANOR EULOGY )

Yazar : Abdulmuttalip İPEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 981-1030


Özet
Sanat taklitle başlar ve sanatçı taklitle başladığı sanat serüvenine, mevcut numunelerin daha üstününü ortaya koyma gayesiyle devam eder. Bu gaye edebî tür ve gelenekler üzerinde de etkili olmuştur. Bu manada klasik Türk şiirinin oldukça yerleşik geleneklerinden olan “tanzir etme” veya “nazirecilik” geleneği yalnızca edebî bir alışkanlık olması yönüyle değil; edebî bir ıstılah olan “ibdâ” yani sanatçıların yeni ve güzel bir eser vücuda getirme nedenlerini izah etme yönüyle de önemlidir. Üstat şairleri izleyerek bu yolda onlar gibi şiirler yazma gayreti içerisinde olan genç şairler için bir mektep vazifesi gören nazirecilik; kimi zaman zemin şiiri geçmek arzusunda olan şairlerce edebî sahada bir meydan okumaya dönüşmüş, kimi zaman da bir dostluk nişanesi veya saygı ve beğeni ifadesi olarak nazire yazılmıştır. Bu çalışmada, zikredilen gayelerden sonuncusu doğrultusunda Tanzimat dönemi şairlerinden Namık Kemal ile Ziya Paşa’nın, XVIII. yüzyıl

Anahtar Kelimeler
Nedim, Köşk Kasidesi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Nazire, Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun), Şerh.

Abstract
Art begins with imitation and an artist takes his beginning with imitating to a higher level of purpose to build on present models. This purpose is also true for literary genres and traditions. Therefore, the well established Turkish tradition of mimic poems or parallel poems is not significant only as a literary practise but also as a means for a poet to explain his ibda, namely his reasons to create a newer and better poem. Mimicking, which served as a school for inspiring poets who wished to compose poems as their masters, turned into a challenge on literary grounds for those who aimed to outrival the original poem. There are also instances where it served as a token of friendship or expression of gratitude or admiration. This study presents researches with a translation in new letters for Tahiru’l Mevlevi’s annotation on Namik Kemal and Ziya Pasha’s parallels in sakiname (poems on drinks, drinking and drinking councils) and bahariyye (poems celebrating the arrival of spring) types to “the Manor Eulogy” by 18th century court poet Nedim. The translated text is recorded as item 91 in Fethi Sezai Turkmen Collection at Sulaymaniyah Manuscript Library and was written in Tahiru’l Mevlevi’s own handwriting in rika calligraphy. Two pages of the original text in old letters are presented as samples at the end of this article.

Keywords
Nedim, Manor Eulogy, Namik Kemal, Ziya Pasha, Parallel, Tâhirü’l-Mevlevi (Olgun), Annotation.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri