• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 69
  Bugün Toplam : 166
  Genel Toplam : 406729

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ
(INTERNATIONAL STUDENTS MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF ATATÜRK UNIVERSTY )

Yazar : Bahattin ŞİMŞEK  Sıddık BAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 509-542


Özet
Dışa açılma, ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe geçiş ve uluslararası fırsatlardan yararlanma şeklinde tanımlanabilecek uluslararasılaşma günümüz dünyasında göz ardı edilemeyecek bir olgudur. İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler birçok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de birtakım değişmeleri zorunlu kılmakta ve üniversitelerin her geçen gün artan öğrenci hareketliliğinde söz ve pay sahibi olmaları noktasında gösterdikleri çabalara katkı sağlamaktadır. 4,5-5 milyon uluslararası öğrencinin dünyanın çeşitli üniversitelerinde öğrenim gördüğü günümüzde ülkemiz, geliştirdiği yeni politika ve programlarla uluslararası öğrenci sayısını artırmaya çalışmakta ve üniversitelerin uluslararasılaşma projelerine önemli destekler vermektedir. Son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında ciddi artış sağlayan ve dünyanın farklı ülkelerindeki birçok yükseköğretim kurumuyla ikili anlaşmalar yapan Atatürk Üniversitesi de bu bağlamda, kurduğu birimler ve gerçekleştirdiği projelerle uluslararasılaşma sürecinde etkin ve verimli olmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yükseköğretimde uluslararasılaşma süreci dünya ve Türkiye ölçeğinde ele alınmış ve konuyla ilgili verilerden hareketle Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma süreci dikkatlere sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Uluslararasılaşma, Uluslararası öğrenci hareketliliği, Yükseköğretimde uluslararası öğrenci, Atatürk Üniversitesi.

Abstract
The internationalization, which can be defined as international expansion, the transition from national to international level and benefiting from international opportunities, is a phenomenon that cannot be ignored. Rapid developments in information and communication technologies require a number of changes in higher education too, as in many fields, and contribute to the efforts made by the universities in order to have their say and share in ever increasing student mobility. In today’s world where 4,5-5 million international students have been educated in various universities, our country is endeavoring to increase the number of international students with the new policies and programs it has developed and giving a substantial support to the internationalization projects of the universities. In the internationalization process, Atatürk University, which has tremendously increased the number of international students and made bilateral agreements with a great number of higher education institutions in different countries of the world, intends to be efficient and effective with the units it has built and the projects it has developed. In this article, the process of internationalization in higher education has been discussed within the scope of Turkey and the world and the process of internationalization in Atatürk University has been presented with the data provided on the issue.

Keywords
Internationalization, The mobility of international students, International students in higher educa

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri