• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 107
  Bugün Toplam : 146
  Genel Toplam : 396774

BELAGAT TERİMLERİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: FESAHAT VE İLGİLİ TERİMLERE ÖNERİLEN KARŞILIKLAR
(TURKISH EQUIVALENT OF RHETORICAL TERMINOLOGY: PROVISIONS APPLICABLE TERMS AND RECOMMENDED THAT THE FESAHAT )

Yazar : Bahadır GÜNEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 793-806


Özet
Belagat, sözün yerinde ve zamanında; muhatabına uygun olarak ifade edilmesine dair birtakım kuralları içeren disiplindir. Esas unsurunun söz olması nedeniyle dil ve dolayısıyla dil bilimi ile ilişkilidir. Dil biliminin üzerinde durduğu hususlardan biri de dilin ifade gücünü artırmaya yönelik girişimlerde bulunması olduğundan belagat ve dil bilimi birbiriyle yakın ilişki içinde olan iki disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. Belagatin dil bilimiyle bir diğer ilgisi, alt kolları ve bu kollarda kullanılan terimler üzerindendir. Belagatin bütün alt birimlerine bağlı Arapça kökenli terimler için Türkçe terim önerme girişimleri olmuştur. Bu kollardan biri de fesahattir. Fesahat, kelimelerin telaffuzunun akıcı; anlamlarının da açık olması demektir. Bu çalışmada fesahat ve fesahate bağlı alt birimlerin Arapça kökenli terimlerine karşılık önerilen Türkçe terimlerin yapı ve anlam özellikleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
dil bilimi, belagat, fesahat, terim

Abstract
Rhetoric, the timely and it is subject to the rules regarding the appropriate disciplines including some otherwise stated. The essential element is associated with language and linguistics because it is said so. One of the issues on which language is expressed in the language of science have taken steps to increase the power rhetoric and linguistics are two disciplines that are closely interrelated. Another do with rhetoric of linguistic, substrate and are terms used in these articles. Turkish rhetoric has been to propose initiatives for the whole term depending on the terms subunit Arabic origin. One of these units is fesahat. Fesahat fluent pronunciation of words which means that the meaning clearer. In this study fesahat and fesahat due to subunits of Arabic term response to the proposed structure and properties of Turkish term meaning are emphasized.

Keywords
linguistics, rhetoric, eloquence, term

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri