• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 520
  Bugün Toplam : 297
  Genel Toplam : 333447

İÇEL SANCAĞI’NIN YÖNETİM MERKEZİ OLMAK İÇİN ERMENEK VE SİLİFKELİLERİN YAPTIKLARI MÜCADELE
(THE STRUGGLE BETWEEN ERMENEK AND SILIFKE FOR BECOMING THE CAPITAL OF THE SANJAK OF ICEL )

Yazar : Ahmet Ali GAZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 1215-1253


Özet
Karamanoğulları Beyliği’nin ortadan kaldırılmasıyla oluşturulan İçel Sancağı idarîolarak farklı eyaletlere bağlanmış ve son olarak 1869 yılında Adana Vilayeti’ne bağlanmıştır. 1915 yılında ise müstakil sancak haline dönüştürülmüştür. İçel Sancağı’nın bu isimle anılan bir merkezi olmadığı için sancak merkezi farklı tarihlerde farklı kazalar olmuştur. 1869’dan önce merkez Ermenek iken bu tarihte sancak Adana Vilayeti’ne bağlanınca vilayet merkezine yakınlığı sebebiyle sancak merkezi Silifke’ye alınmıştır. Ancak bu durum uzun zamandır sancak merkezliğini elinde bulunduran Ermeneklileri rahatsız etmiştir. Yapılan değişiklik Silifkelilerle Ermenekliler arasında 1919 yılına kadar sürecek hukuki ve siyasi bir mücadelenin de başlangıcı olmuştur. Ermenekliler değişik zamanlarda hükümet merkezine verdikleri arzuhallerde merkezin tekrar Ermenek’e alınmasını isterken Silifkeliler de birçok ekonomik ve coğrafi faktörü öne sürerek Silifke’de kalmasını istemişlerdir. Bildiride iki kazanın sancak merkezi olmak için verdikleri mücadele Osmanlı Arşivine dayalı olarak anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İçel Sancağı, Ermenek, Silifke, Adana

Abstract
The Sanjak of İçel, which was founded along with the destruction of Karamanids, was involved in several different principalities administratively and ultimately connected to the Province of Adana in 1869. In 1915, it became an independent sanjak. Because the Sanjak of İçel did not have the capital called İçel, different districts became its capitals on different dates. Before 1869, the capital was Ermenek while it was replaced by Silifke in 1869 when the sanjak was connected to the Province of Adana due to its geographic proximity to the provincial capital. But, this disturbed people from Ermenek, which had been the capital of the sanjak for a long time. This replacement was the start of a legal and political struggle between Ermenek and Silifke that lasted until 1919. At different times, Ermenek asked to be the sanjak capital again while Silifke desired to remain as the sanjak capital, considering several economic and geographic factors. This paper mentions the struggle between the two districts for becoming the capital of the sanjak based on the Ottoman archives.

Keywords
The Sanjak of Icel, Ermenek, Silifke, Adana

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri