• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 323
  Bugün Toplam : 257
  Genel Toplam : 373219

“TÜRK DİLİ” ÇALIŞMALARINDA DİZİN MESELESİ ÜZERİNE
(ON THE ISSUE OF INDEX IN “TURKISH LANGUAGE” STUDIES )

Yazar : Funda KARA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 179-207


Özet
Bir eserdeki kavramların ortaya çıkarılması, bu kavramların çalışılan eser içinde kolay ve hızlı bulunabilmesi amacıyla hazırlanan dizinler, bu özellikleriyle bilimsel çalışmalarda bir çeşit anahtar işlevi görmektedir. Çeşitli bilim dallarındaki örneklerine bakıldığında dizinlerin sahanın önceliklerine bağlı olarak araştırmacının/yazarın tercihlerini yansıttığı gözlenmektedir. Özel adlar, ekler, genel kelimeler gibi farklı ifadelerle anılan dizin çeşitlerinin ortaya çıkmasının sebebi de budur. Türk dili çalışmalarında kullanılan işlevsel dizin-sözlük de bunlardan biridir. Ancak bu çalışmaların geneline bakıldığında, işlevsel dizin-sözlüğün düzenlenmesi ile ilgili olarak yer alması gereken madde başları, alt başlıklar, bunlara bağlı tanıtıcı bilgiler gibi hususlarda tam bir uyumun olmadığı dikkati çekmektedir. Mevcut durum, Türk dili çalışmalarındaki dizin meselesine, araştırmacılar arasında bir uzlaşma zemini olabilecek yeni bir çerçeve çizmek gerekliliğini ortaya koymaktadır. İşlevsel dizin-sözlüğün içeriği ve düzenlenişine dair birtakım kural ve tavsiyelerin gündeme getirildiği aşağıdaki çalışma da bu ortak zemini bulmaya yöneliktir.

Anahtar Kelimeler
Dizin, işlevsel-dizin sözlük, Türk dili

Abstract
The indexes, which are prepared for revealing the terms in a literary work and finding out those terms with ease in that studied work, play a key role in the scientific studies with their afore-mentioned qualities. Considering the examples in various academic disciplines, it has been observed that the indexes reflect the choices of the researcher/writer based on the priorities of the field. The reason of the emergence of index types which are associated with proper nouns, affixes, general words is the situation expressed in the previous sentence. Functional index-dictionary used in Turkish language studies is one of them. However, considering those studies in general, it is seen that there is no significant coherence among the entries, sub-headings, related introductory information which are supposed to be in relation with the organization of the functional index-dictionary. In order to form a reconciliation platform among the researchers, the current situation expresses the necessity of crea-ting a new frame for the issue of index in Turkish language studies. The following study, which brings forward a number of rules and suggestions with reference to the contents and organization of the functional index-dictionary, aims at finding that common ground.

Keywords
Index, functional index dictionary, Turkish language

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri