• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 218
  Bugün Toplam : 299
  Genel Toplam : 389276

ŞEYH ABDÜLGANÎ en-NABLUSÎ’NİN (ö. 1143/1731) MEVLEVÎLİK MÜDAFAASI: el-UKÛDÜ’L-LÜ’LÜİYYE FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MEVLEVİYYE ADLI ESERİ
(SHEİKH ABDULGANÎ an-NABLUSÎ's (d. 1143/1731) DEFENCE OF MAWLAWİYYA: HİS WORK CALLED al-UKÛDU’L-LU’LUİYYA FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MAWLAWİYYA )

Yazar : Abdulcebbar KAVAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 1125-1151


Özet
XVIII. asrın ilk yarısında Şam’ın önde gelen âlim ve mutasavvıflarından olan Abdülganî en-Nablusî (ö. 1143/1731), telif ettiği üç yüzü aşkın eseri ve tasavvufî seyahatleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kadiriye, Sühreverdiyye ve Nakşbendiyye tarikatları ile Ekberiyye Mektebi’ne bağlı olan en-Nablusî, çocukluğundan beri aşina olduğu Mevleviye tarikatı mensuplarıyla da dostane ilişkiler kurmuştur. Şam’da Mevleviyye tarikatına yönelik artan tenkitler karşısında el-Ukûdü’l-lü’lüiyye adlı eserini kaleme almış ve bu tarikatın uygulamalarının dinin özüne uygun olduğunu delillerle ispata çalışmıştır. Bu makalede en-Nablusî’nin yaşadığı dönemde Şam’da Mevlevîliğe yöneltilen eleştirilerin tespiti ve onun el-Ukûdü’l-lü’lüiyye adlı eserinde bu tenkitlere verdiği cevapların irdelenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şeyh Abdülgani en-Nablusî, Şam, Mevlevîlik, el-Ukûdü’l-lü’lüiyye, XVIII. Asır

Abstract
In the first half of the 18th century, Abdulganî an-Nablusî (d. 1143/1731)-one of the foremost sufists and scholars of Damascus- attracted attention with the more than three hundred works he compiled and sufistic trips. an-Nablusî, who was connected with Qadiriyya, Suhrewardiyya, Naqshbandiyya and Akbariyya School, had close relations with the Mawlawiyya members with whom he was familiar since his childhood. Upon the increasing critics towards the Mawlawiyya Order in Damascus, he published his work called al-Ukudu’l-lu’luiyya and tried to prove that the applications of this order were appropriate to religious spirit. In this article, we aim to clarify the critics made to Mawlawiyya during the period when Nablusi lived in Damascus and determine his answers to these critics in his work named al-Ukudu’l-lu’luiyya.

Keywords
Sheikh Abdulganî an-Nablusî, Demascus, Mawlawiyya, al-Uqûdu’l-lu’luiyye, XVIII.th century

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri