• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 88
  Bugün Toplam : 76
  Genel Toplam : 463890

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE STANDART DIŞI KULLANILAN ÇOKLUK 1. KİŞİ EKLERİ ÜZERİNE
(ON NON-STANDARD FIRST PERSON PLURALITY SUFFIXES USED IN OLD ANATOLIAN TURKISH )

Yazar : Erkan SALAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 29-42


Özet
Eski Anadolu Türkçesi döneminde edebiyat, tıp, tarih, coğrafya, din gibi çeşitli alanlara ait pek çok Türkçe eser yazılmıştır. Bu eserler üzerine önemli dil çalışmaları yapılmıştır ve yapılmaktadır. Ancak daha incelenmeye muhtaç pek çok konunun olduğu da aşikârdır. Bu konulardan biri, dönem eserlerinde geçen çokluk 1. kişi eklerinin standart dışı kullanımlarıdır. Bu farklı kullanımların somut örnekleri, özellikle aruz vezninden dolayı ortaya çıkarılmış ve istek kipiyle kullanılan {-z}; uyaktan dolayı ortaya çıkarılmış ve istek kipiyle kullanılan {-yüz}; bir ağız özelliği olarak eserlere yansıyan {-alıḳ}, {-AlUŋ}, {-eliŋ}, {-biz}, {-Iz} ve {-ük} biçimleridir. Özellikle bu kullanımların tespite ve değerlendirilmeye muhtaç olması, ele alınan konu açısından dikkate değerdir. Bu çalışmada; {-alıḳ}, {-AlUŋ}, {-eliŋ}, {-biz}, {-Iz}, {-ük}, {-yüz} ve {-z} biçimleri üzerine yapılacak olan değerlendirmeler dikkatlere sunulmuş ve standart dışı kullanımlar olan bu biçimlerin Eski Anadolu Türkçesinin geneline mâl edilmemesi ve standart kullanımlardan ayrı olarak ifade edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eski Anadolu Türkçesi, çokluk 1. kişi ekleri, standart dışı kullanımlar.

Abstract
Numerous Turkish works were written in fields such as literature, medicine, history, geography and religion during the period of Old Anatolian Turkish. Important linguistic studies were conducted on these works and they are still being carried out. However, it is obvious that there are various different topics that need to be handled. One of these topics concerns non-standard uses of 1st person plurality suffixes in works belonging to the period in question. Concrete examples of these different uses involve {-z}, which was created especially due to the aruz meter and used in the subjunctive (optative) mood; {-yüz}, which was created due to rhyme and used in the subjunctive mood; {-alıḳ}, {-AlUŋ}, {-eliŋ}, {-biz}, {-Iz} and {-ük} forms, which was reflected in the works as a dialectal feature. In particular, the fact that these uses need identification and evaluation is noteworthy in terms of the topic under investigation. In this study, evaluations that were made with regard to the forms {-alıḳ}, {-AlUŋ}, {-eliŋ}, {-biz}, {-Iz}, {-ük}, {-yüz} and {-z} were presented to the attention of those interested and it was emphasized that these forms, which are non-standard forms, should not be generalized to the whole of the Old Anatolian Turkish and should be dealt with separately from standard uses.

Keywords
Old Anatolian Turkish, 1st person plurality suffixes, non-standard uses.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri