• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2021 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 78
  Bugün Toplam : 24
  Genel Toplam : 424827

AZERBAYCAN’DAKİ OKULLARDA EDEBİYAT EĞİTİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE EDEBİYAT EĞİTİM PROGRAMLARI
(HISTORICAL DEVELOPMENT OF LITERATURE INSTRUCTION AND LITERATURE EDUCATION PROGRAMMES OF AZERBAIJAN SCHOOLS )

Yazar : Ali YAKICI  Vafa SAVAŞKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 469-483


Özet
Edebiyat eğitiminde amaç, öğrencilere edebiyatla ilgili genel bilgilerin kazandırılmasının yanı sıra sanatsal ve estetik bir zevk de kazandırmaktır. Ders ortamında işlenen konuların öğrenciler üzerinde daha etkili ve kalıcı olabilmesi için edebiyat eğitimi programlarının belli bir amaca yönelik hazırlanması önem arz etmektedir. Bu araştırmada Azerbaycan’daki okullarda edebiyat eğitiminin tarihî gelişimini görmek ve bu eğitimin etkinliğini anlamak amacıyla edebiyat eğitimi programları incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Azerbaycan’daki okullarda Sovyet Dönemi’nde uygulanmış ve hâlihazırda uygulanmakta olan edebiyat eğitimi programlarının benzer ve farklı yönlerini belirlemektir. Araştırma, Azerbaycan’da edebiyat eğitiminin çağdaş bir anlayış ve yaklaşımla değerlendirilip geliştirilmesi gereğini göz önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler
edebiyat eğitim programları, Azerbaycan eğitim programları, Azerbaycan edebiyatı eğitim programları.

Abstract
The purpose of the literature education is not only gaining literature instructions but also acquiring artistic and aesthetic pleasure. Literature education curriculum need to be prepared appropriate to the aims of the lesson to create an effective learning environment. In this research, literature education programmes were investigated to reveal and understand the historical development of them in Azerbaijan schools. The aim of the study is to determine similar and different sides of the litearuture education programmes in between the Soviet periods and current programmes in Azerbaijan schools. The research reveals that literature education in Azerbaijan schools should be evaluated and developed with a contemporary approach.

Keywords
literature education programme, Azerbaijan education programmes, Azerbaijan literature education pro

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri