• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 113
  Bugün Toplam : 135
  Genel Toplam : 396412

TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNDE SESLENMELER VE SESLENME ÖBEKLERİ
(VOCATIVES AND VOCATIVE GROUPS IN TURKISH SYNTAX )

Yazar : Semra ALYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 54
Sayfa : 31-50


Özet
Seslenmeler ve seslenme öbekleri Türkçenin söz diziminde verici ile alıcı / hatip ile muhatap arasında iletişimi sağlayan cümle ögeleridir. Seslenmeler dil bilgisi ve cümle bilgisi ile ilgili kaynaklarda genelde “cümle dışı öge” olarak değerlendirilmiş; bu durum söz konusu cümle ögesinin öğretiminde ve öğreniminde ciddi sorunlar doğurmuştur. Bu makalede seslenmeler ve seslenme öbekleri hakkındaki yaygın görüşlere yer verilerek seslenmelerin ve seslenme hâli kategorisinin cümle dışı unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, söz dizimi, seslenmeler, seslenme öbekleri, seslenme hâli kategorisi, cümle dışı öge.

Abstract
Vocatives and vocative groups are sentence elements in Turkish syntax which provide the communication between the transmitter and receiver / between the speaker and addressee. Vocatives have generally been considered as “external element of the sentence” in the sources on grammar and syntax; this led to serious problems in the teaching and learning of this sentence element. In this article, it is stated that vocatives and the state of vocative category should not be considered as “external element of the sentence” by including the prevalent views on the vocatives and vocative groups.

Keywords
Turkish, syntax, vocatives, vocative groups, state of vocative category, external element of the sen

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri