• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 338
    Bugün Toplam : 41
    Genel Toplam : 530820

1928-1950 YILLARI ARASINDA LİSE EDEBİYAT KİTAPLARINDA YER ALAN DİVAN EDEBİYATI METİNLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYZE OF DIVAN LITERATURE TEXTS IN THE COURSE BOOKS TAUGHT IN COLLEGES BETWEEN THE YEARS OF 1928 – 1950 )

Yazar : Turgut KARABEY  Mehmet Fatih ÖZCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 485-507


Özet
Bu makalede Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve yeni bir devletin kuruluşunu kapsayan 1928 - 1950 yıllarında yürütülen eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan yirmi beşe yakın edebiyat ders kitabı ve bu ders kitaplarında geçen Divan Edebiyatı metinleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme sonucunda, Türk dili ve edebiyatı müfredatı programı çerçevesinde yayımlanan lise edebiyat ders kitaplarındaki Divan Edebiyatı metinlerinin, yazar ve dönem bilgilerinden hareketle kitapların eğitimdeki kullanılış biçimlerinin ve ders kitaplarındaki Divan Edebiyatı metinlerinin hangi konulara göre seçildiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İncelemelerin son kısmında kitaplarda yer alan metinlerin hangi tür ve temaları kapsadığı belirtilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olabilecek yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinden çalışmamıza kaynak olabilecek nitelikte olanlar da değerlendirilmiştir. Bu makale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Tanzimat’tan günümüze kadar geçen süreçte Türk eğitim sisteminin incelemesi yapılmıştır. Ayrıca eğitimde ders kitaplarının önemine de değinilmiştir. İkinci bölümde, 1928 - 1950 yılları arasındaki lise edebiyat kitaplarının bazıları tek tek incelenip yazarı ve muhtevası hakkında açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca kitaplarda yer alan metinlerin tür ve temaları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet Dönemi, Edebiyat Ders Kitapları, Divan Edebiyatı

Abstract
In this article, almost 25 course books and the

Keywords
Republic Era, Literature Course Books, Divan Literature.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri