• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 151
    Bugün Toplam : 133
    Genel Toplam : 531421

OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA HÜKÜMDAR TASARIMI
(EMPEROR DESIGN IN THE EPIC OF OĞUZ KAĞAN )

Yazar : Yasemin KURTLU  Büşra KOÇAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 56
Sayfa : 875-901


Özet
Toplumdan millete geçiş ve devlet olma sürecinde kültürel birikim, hazırlayıcı etkisinin yanında sonucun yansıması bakımından da önemli bilgiler içermektedir. Kültürel birikimde, milletlerin tarihi gelişim sürecinde geçirdiği evreler simgesel veya doğal bir dille yer almaktadır. Sözlü veya yazılı edebî ürünler ise zengin bilgi kaynaklarının başında gelmektedir. Özellikle sözlü edebî ürünler tarihsel geçmişe ışık tutan millet hafızası gibidir. Başka bir ifadeyle milletin hafızası sözlü kültür unsurlarıyla sonraki nesillere aktarılmıştır. Türk edebiyatının en eski örneklerinden biri olması nedeniyle Oğuz Kağan Destanı Türk kültürünün en eski izlerinin görüldüğü bir eserdir. Türklerdeki sosyal hayat, din, düşünüş, hükümdarlık anlayışı, devlet felsefesi gibi daha birçok kültürel kodu bu eserde bulmak mümkündür. Dolayısıyla geçmişi bilmek, anlamak ve geleceğe yöntem önermek için söz konusu eser birçok bilimsel çalışmanın nesnesi olmuştur. Bu çalışmada Oğuz Kağan Destanı “hükümdar” tasarımı ve Türk tarih ve kültürü bağlamında bir hükümdarda bulunması gereken özellikler incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Destan, Oğuz Kağan, Hükümdar, Tasarım;

Abstract
In the process of the transition from society to community and statehood, cultural richness contains important information in terms of the reflection of the result besides its preparatory effect. In cultural richness, the phases that the peoples experienced throughout the history take place symbolically or in a natural language. Written or oral literature pieces are primary rich information sources. Particularly the oral literature pieces are like peoples’ memory that enlighten the historic past. In other words, the memory of a people has been transferred to the next generation with oral culture. As one of the oldest examples in Turkish literature, the Epic of Oğuz Kağan is one of the pieces in which the oldest marks of Turkish culture can be seen. To know and understand the past and to make proposals concerning the future, the mentioned piece has been the object of many scientific work. It is possible to find many cultural code such as social life, religion, mentality, management, state philosophy, etc. in Turkish in this piece. In this study, the Epic of Oğuz Kağan was analyzed in terms of the characteristics that an emperor should have in the context of Turkish history and culture. In the study, it was seen that the characteristics that are expected to be in a manager according to Turkish perception of state were all on the protagonist of the epic.

Keywords
Epic, Oğuz Kağan, Emperor, Design;

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri