• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 54
  Bugün Toplam : 267
  Genel Toplam : 442688

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF TRT ARTISTS OPINIONS ABOUT VOCATIONAL MUSIC EDUCATION )

Yazar : Cengiz ŞENGÜL  Yiğit KARABULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 543-555


Özet
Bu araştırma, TRT sanatçılarının mesleki müzik eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma, tür olarak betimsel türde, model olarak genel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak sanatçılara bir tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu tutum ölçeği sanatçıların mesleki müzik eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlı kullanılmıştır. Araştırmada, 2013 yılında TRT Ankara Radyosunda, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Topluluklarında görev yapmakta olan ses ve saz sanatçılarına uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda sanatçıların mesleki müzik eğitimine yönelik büyük ölçüde olumlu görüşler bildirdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
TRT, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çok Sesli Müzik, Sanatçı, Müzik Eğitimi

Abstract
This research is conducted in order to investigate the TRT artists opinions for the vocational music education. This is a descriptive type and general survey model research. In the research, TRT artists are conducted a questionnaire a attitude scale. It is conducted to survey the attitudes of the artists toward “The Vocational Music Education”. In the research, at TRT Ankara Radio in 2013, singing artists and instrumental artists who currently work for Turkish Folk Music, Turkish Classical Music and Polyphonic Music Communities are conducted a questionnaire and the data which is obtained from the questionnaire is used. As a result of the evaluation of the findings, it seems that the artists largely expressed positive opinions for the vocational music education.

Keywords
TRT, Turkish Folk Music, Turkish Classical Music, Polyphonic Music Artist, Music Education

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri