• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 253
  Genel Toplam : 453485

TERS DİZİM SÖZLÜKLERİNİN TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
(THE PLACE AND IMPORTANCE OF INVERTED SYNTAGMA GLOSSARIES IN TURKISH LANGUAGE STUDIES )

Yazar : Bahri KUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 54
Sayfa : 103-115


Özet
Ters dizim; abece sırasından farklı olarak, kelimelerin son harflerinden başlamak üzere yeniden sıralanmasını ifade eden bir kavramdır. Farklı veya aynı görevdeki sesteş eklerin alt alta gelecek şekilde dizilmesi, sondan eklemeli olan Türkçenin dizin ve dizim ilişkisi açısından gramer özelliklerinin ortaya konulmasına imkân tanıdığı için son derece önemlidir. Bu yöntem önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlaması yanında Türkçenin ekleme ile ilgili incelik ve kurallarının ayrıntılı olarak görülmesine, hangi eklerin ne tür kelimeler türettiği bilgisinin sağlanmasına ve bu bilgilerin denetlenmesine yardımcı olmaktadır. Birkaç çalışma dışında örneği bulunmayan ters dizim sözlükleri, kural dışı olduğu düşünülen örneklerin de bir arada görülmesini sağlayacağından yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde de yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ters dizim, Türklük Bilgisi, sözlük, biçim birimi.

Abstract
Unlike the order of “abece”, inverted syntagma is a concept that states reordering the letters by beginning from the last letters. Ranking of homonym affixes, whose mission is the same or different, one under the other is very important because it makes grammatical characteristics presented in terms of Turkish’s indexical and syntagma relation which is an agglutinative language. Besides it provides time saving, this method helps to realize nuancy and rules about addition of Turkish in detail, enable to know what kind of words are created by which affixes and evaluating this information. Inverted syntagma, whose examples are very few, is going to help to teach Turkish because it will make it possible to see the examples all together which are thought as irregular.

Keywords
Inverted syntagma, Turkishness research studies, dictionary, morpheme.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri