• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2021 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 144
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 425488

“-San(Iz)A” Ekinin ve Olumsuzluğun Emir Kipliğine Katkısı
(Contribution of Suffix “- San(Iz)A” and Negation to Command Modality )

Yazar : Çiğdem USTA    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 35-46


Özet
Kiplik, konuşurun öznel tavır ve görüşlerinin dile yansımasıdır. Pek çok kiplik çeşidi vardır. Bunlardan biri de emir kipliğidir. Emir kipliği, ceza ve yaptırım gücüne sahip bir kaynaktan çıkan, kendi kapsama alanı içindeki yeterli bir eyleyiciye yönelen, gerçekleşebilir, geleceğe yönelik, yapılması mecburi isteklerin ifadesidir. Emir kipliğinin dil bilgisel, sözcüksel, söz dizimsel, söyleme dayalı olmak üzere birçok işaretleyicisi vardır. Bu işaretleyicilerden biri de -sAn(Iz)A ekidir. Bu ek, ivedilikle yerine getirilmesi beklenen ve nezaketten uzak emirlerin verilmesinde kullanılır. Bir başka emir işaretleyicisi ise olumsuzluktur. Olumsuzluk aracılığıyla konuşur bir eylemin yapılmasını yasaklar. Böylece olumsuz emirler oluşur.

Anahtar Kelimeler
Kiplik, emir kipliği, işaretleyici, -sAn(Iz)A, olumsuzluk.

Abstract
Modality is grammaticalization of speaker’s subjective attitude. There are many varieties of modality. One of them is command modality. Command modality expresses requests stemming from a source that is capable of enforcement and punishment. These requests are mandatory and they are directed to a capable actuator in the coverage zone and target a realizable future. Command modality has a number of markers, such as grammatical, syntactic, lexical and discourse-based markers. One of these markers is the suffix “- sAn(Iz)A”. This suffix is used for the commands that need to be fulfilled urgently or for impolite commands. Another type of marker is negation. The subject speaks through negation and prohibits an action. In this way negative command (prohibition) is formed.

Keywords
Modality, command modality, marker, -sAn(Iz)A, negation

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri