• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 134
  Bugün Toplam : 249
  Genel Toplam : 373211

AYDINOĞLU MEHMET BEY’E SUNULAN TEZKİRETÜ’L-EVLİYÂ VE KISASU’L-ENBİYÂ TERCÜMELERİ ÜZERİNE
(ON TRANSLATIONS OF TADHKIRAT AL-AWLIYA AND QISAS AL-ANBIYA DEDICATED TO AYDINOGLU MEHMET BEG )

Yazar : Abdülbaki ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 59-92


Özet
Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Batı Anadolu’da kurulan beyliklerinden biridir. Beyliğin kurucusu Mehmet Bey başta olmak üzere Aydınoğulları beyleri Türkçe telif ve tercümelere önem vermiş, ilim adamlarını bu yönde teşvik etmişlerdir. Aydınoğlu Mehmet Bey adına Sa’lebî’nin Kısasu’l-enbiyâ’sı (Kitâbu Arâisi’l-Mecâlis fî Kasasi’l-Enbiyâ) ile Feridüddin-i Attar’ın Tezkiretü’l-Evliyâ’sı Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu iki tercüme aynı mütercime aittir. Aydınoğlu Mehmet Bey’e sunulan Tezkiretü’l-evliyâ tercümesi, bazı değişikliklerden sonra Umur Bey bin Ali Han’a da sunulmuştur. Bu çalışmada Aydınoğlu Mehmet Bey adına Arapçadan tercüme edilen Kısasu’l-enbiyâ ile Farsçadan tercüme edilen Tezkiretü’l-evliyâ üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Aydınoğlu Mehmet Bey, Tezkiretü’l-evliya, Kısasu’l-enbiya, Mustafa bin Muhammed, Aydınoğulları Beyliği

Abstract
Aydinogullari Principality, is one of the pricipalities established in the Western Anatolia after the fall of Anatolian Seljuk State. Mehmet Beg, in particular, the founder of Aydinogullari together with the other begs of the pricipality, urged writing and translating Turkish works, and provided the scholars with the encouragement in this way. On behalf of Aydinoglu Mehmet Beg, Thalebi’s Qisas al-anbiya (stories of the prophets) and Farid al-din Attar’s Tadhkirat al-awliya (memoirs of the saints) were translated into Turkish. Both of these translations were belong to the same translator. Tadhkirat al-awliya which was presented to Aydinoglu Mehmet Beg, was also presented to Umur Beg bin Ali Han, after some minor amendments. In this study, it is aimed to focus on Qisas al-anbiya (stories of the prophets), translated from Arabic and and Tadhkirat al-awliya (memoirs of the saints) translated from Persian, both of which dedicated to Aydinoglu Mehmet Beg.

Keywords
Aydinoglu Mehmet Beg, Tadhkirat al-awliya, Qisas al-anbiya, Mustafa bin Muhammed, Aydinogullari Prin

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri