• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 129
  Bugün Toplam : 152
  Genel Toplam : 396613

CENEVRE’DE BİR JÖN TÜRK MİZAH GAZETESİ: TOKMAK
(A YOUNG TURKS’ HUMOR NEWSPAPER IN GENEVA: TOKMAK )

Yazar : Servet TİKEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 54
Sayfa : 403-415


Özet
Osmanlı modernleşmesinin öncü unsurları arasında yer alan; sanat, edebiyat ve siyasal düşünce akımlarının gelişmesinde etkili olan gazete, II. Abdülhamit dönemindeki siyasal gelişmelerle birlikte dikkat çekici bir işlev üstlenir. Meşrutiyet yanlılarının gazete aracılığıyla Osmanlı yönetimine karşı mücadelelerini sürdürdüğü bu yıllarda, II. Abdülhamit de muhalif gazetelere karşı çeşitli tedbirler alır. Osmanlı sultanı, bu yöndeki yaptırımlarından birini de mizah basınını yurt içinde yasaklamasıyla gerçekleştirir. Bunun üzerine mizah basını yurt dışına yönelir ve II. Abdülhamit’e karşı son derece sert bir muhalefete girişir. Cenevre’de Jön Türklerin radikal kanadının yayınlarından biri olan Tokmak gazetesi de Osmanlı hükûmeti ile Jön Türkler arasındaki mücadeleyi yansıtan ve mizah gazeteciliğinin etkili bir muhalefet aracına dönüştüğünü gösteren bir örnektir.

Anahtar Kelimeler
Mizah Gazetesi, Cenevre, Jön Türk, II. Abdülhamit, Tokmak.

Abstract
Newspaper which takes part an efficient role in the art, literature and political movements of thought remains one of the precursor of the Ottoman modernization, assumes an attractive function with the political developments in Abdülhamit II Age. Abdülhamit II also takes different measures against the dissident newspapers when constitutional monarchy followers maintain their campaign towards to the Ottoman administration by newspapers in these years. Ottoman sultan realizes one of these measures by restricting humor press in domestic. In response, humor press tends towards to foreign and undertakes an extreme opposition to Abdülhamit II. Tokmak newspaper which is one of the publications of Young Turks radical followers’ is an outstanding example humor journalism how it can turn into an efficient opposition tool by reflecting the struggle between Young Turks and Ottoman administration.

Keywords
Humor Newspaper, Geneva, Young Turks, Abdülhamit II, Tokmak.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri