• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 97
  Bugün Toplam : 28
  Genel Toplam : 340116

İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN 1913 KONGRESİNDE HÜKÛMETİNE VE ŞAHSINA YÖNELİK İTHAMLARA AHMET MUHTAR PAŞA’NIN CEVABI
(UNION AND PROGRESS PARTY CONGRESS IN 1913 ON THE CRITICISMS MADE ABOUT AHMET MUHTAR PASHA AHMET MUHTAR PASHA’S RESPONSE )

Yazar : Ahmet Ali GAZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 54
Sayfa : 625-651


Özet
II. Meşrutiyet döneminin 9. Hükûmeti 1912 yılında Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından kurulmuştur. Ahmet Muhtar Paşa her ne kadar tarafsız olduğunu belirtse de kabinesi İttihatçılardan ziyade Hürriyet ve İtilafçılara yakın durmuş ve bu yönde icraatlar yapmıştır. İttihatçılara karşı icraatlarda bulunan Ahmet Muhtar Paşa’nın hükûmeti çok uzun süre görev yapamamış ve Paşa 29 Ekim 1912 tarihinde sadrazamlıktan istifa etmiştir. Ahmet Muhtar Paşa’nın görevden ayrılmasından yaklaşık bir sene sonra İttihat ve Terakki’nin 1913 kongresi toplanmıştır. Merkez-i Umumi tarafından bu kongreye sunulan raporda Ahmet Muhtar Paşa ve hükümetine yönelik ağır eleştiriler yapılmış ve rapor 21 Eylül 1913 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanmıştır. Ahmet Muhtar Paşa Sabah gazetesine gönderdiği açıklamada, raporda yer alan ithamların doğru olmadığını belirttikten sonra, mevcut siyasi durumun müsait olmamasından dolayı o an için daha fazla açıklama yapmayacağını ifade etmiştir. Ahmet Muhtar Paşa, devletin “fiilen ve siyaseten” zor durumda olmasından dolayı veremediği cevabı daha sonra kaleme aldığı “Temmuz 1330’da Meclis-i Mebusan’da Geçen Divan-ı Ali Bahislerine Bir Nazar” adlı eserinde vermiştir. Ahmet Muhtar Paşa, raporda kendisine ve hükûmetine yönelik on üç itham ve eleştiri tespit etmiştir. Bunları aynen aktardıktan sonra altına kendi cevaplarını yazmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Muhtar Paşa, İttihat ve Terakki, Balkan Harbi.

Abstract
9th government of 2nd Constitutional Monarchy Period was established by Gazi Ahmet Muhtar Pasha. Although Ahmet Muhtar Pasha declared his neutrality, his council of ministers remained close to Libertarians and Allies (Hürriyet ve İtilafçılar) rather than the members of Union and Progress (İttihatçılar) Party, and took actions in favor of them. The government of Ahmet Muhtar Pasha did not serve so long that the Pasha resigned from grand viziership on 29 October 1912. After about one year, Ahmet Muhtar Pasha resigned from his position, the 1913 yearly congress of the Union and Progress Party took place. Ahmet Muhtar Pasha and his government were criticized harshly in the report presented to the congress, and this report was published in Sabah (a Turkish newspaper) on 21 September 1913. Ahmet Muhtar Pasha sent a declaration to Sabah on 22 September 1913. After declaring that the accusations were notright, he expressed that he was not able to give more detail due to his current political position. Even though Ahmet Muhtar Pasha could not answer the accusations at first because of the state’s de facto and political situation, he answered the accusations in the manuscript entitled “Temmuz 1330’da Meclis-i Mebusan’da Geçen Divan-ı Ali Bahislerine Bir Nazar”(A Glance on the Supreme Court Accusations at the Council of Ministers at the July 1330 session). Ahmet Muhtar Pasha determined thirteen accusations and critics in the report regarding himself and his government. He quoted these accusations and critics, and, then, wrote his own answers under the quotes.

Keywords
Ahmet Muhtar Pasha, Union and Progress Party, Balkan Wars.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri