• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 128
  Bugün Toplam : 98
  Genel Toplam : 341621

Mehmed Âkif’in Poetikası
(The Poetics of Mehmed Akif )

Yazar : Tacettin ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 105-120


Özet
Tarihî olaylar, felsefi yaklaşımlar ve sosyal değişmeler poetikaları etkiler. Türkiye’de millî edebiyat döneminde poetika yazanlar, millet kavramından yola çıkarlar. Şiir bireysel duyuşları ifade etmekten çok toplumu uyandırma görevi üstlenir. Mehmed Âkif millî edebiyat duyarlığına sahip bir şairdir. O, idealleri uğruna şiir söylemeyi erteler. Bu, onun şairlik gücünün az oluşuyla değil, şiire yüklediği misyonla ilgilidir. Âkif’in söylenecek sözü, verilecek mesajı, anlatılacak derdi vardır. Millî edebiyat anlayışının gereği olarak kişisel duygularını geri plana atar, milletinin derdini dile getirir. Muhtevayı öne çıkarırken şiiriyeti bilerek arka plana iter. Ancak kalemini özgür bıraktığı zamanlarda bütünüyle lirik bir şairdir. Âkif gerçekçi edebiyatın temsilcisi olduğu kadar idealist bir tavrın da takipçisidir. Durum tespiti yapar, öneriler ve önermeler sunar. Elinde değerler manzumesi çevresinde toplumu yeniden inşa edecek sağlam bir reçete vardır. Safahat’taki manzumelerden ve Sebilürreşad dergisinde yayımlanan makalelerden Âkif’in poetikasını saptamak mümkündür. Buna göre Âkif, poetikasını Şuara suresine ve hadislere dayandırır. Dolayısıyla poetikasının temel kaynağı ayet ve hadislerdir. O, ayet ve hadislerin makbul saydığı şiirin peşindedir. Şairin görevini de bu çerçevede tanımlar. Edebiyattan ahlaki ve sosyal fayda bekler. Makalede Safahat’tan ve şiir üzerine yazdığı metinlerden örneklerle Mehmed Âkif’in poetikası tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Mehmed Âkif, millî edebiyat, poetika, saf şiir, toplumcu şiir.

Abstract
He is the supporter of an idealist attitude as realist literature. He does assessment and offers suggestion and statement. He has a strong prescription to rebuild the society in terms of values. It is possible to determine Akif’s poetics looking the poems in Safahat and the articles published in the journal Sebilürreşad. Thus, Akif builds his poetics on The Poets (Ash –Shuaraa) and hadiths. Consequently the main source of his poetics is verses of Koran and hadiths. He goes after the poetry which includes verses and hadiths. He expects moral and social benefit. In the study Mehmed Akif’s poetics is going to be determined through the examples from Safahat and essays on poetry.

Keywords
Mehmed Akif, national literature, poetics, pure poem, socialist poetry.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri