• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 97
  Bugün Toplam : 52
  Genel Toplam : 441484

Şeyh Mahmud bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i
(Sheikh Mahmud bin Adham and his Tuhfat Al-Adab )

Yazar : Abdülbaki ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 1-13


Özet
Şeyh Mahmud bin Edhem, II. Bayezit devri (saltanatı: 1481-1512) âlimlerindendir. Dil bilgisi, sözlük, inşa, akaid ve fıkıh dallarında eser vermiştir. Şeyh Mahmud bin Edhem’in dilbilgisi dalında dört; sözlük, inşâ, akaid ve fıkıh dallarında ise birer eseri olmak üzere sekiz eseri bulunmaktadır. Tuhfetü’l-Edeb, Şeyh Mahmud bin Edhem’in Arapçanın morfolojisini konu alan Türkçe eseridir. Eserde kelime türetme (iştikak) fiil çekimi (tasrif) ve asli (kök) harflerine göre kelime türleri üzerinde durulmuştur. Şeyh Mahmud bin Edhem, Minhâcü’l-Edeb adlı Arapça eserinde de aynı konuları ele almıştır.

Anahtar Kelimeler
Şeyh Mahmud bin Edhem, Tuhfetü’l-Edeb, Osmanlı Türkçesi, dil bilgisi, Türkçe yazmalar.

Abstract
Sheikh Mahmud bin Adham is one of the scholars of Bayezit II speed (reign: 1481-1512). His works include grammar, lexicography, chancery, aqaid and fiqh branches. He has eight works. Four of them are on grammar, and one of them on lexicography, chancery, aqaid and fiqh branches. Tuhfat al-Adab is Sheikh Mahmud bin Adham’s Turkish work on morphology of Arabic grammar. In this work, he focused on derivation of the words, conjugations and the types of words based on the essential (root) letters. Sheikh Mahmud bin Adham also dealt with the same subjects in his Arabic work Minhac al-Adab.

Keywords
Sheikh Mahmud bin Adham, Tuhfat al-Adab, Ottoman Turkish, grammar, Turkish manuscripts.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri