• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 105
  Bugün Toplam : 280
  Genel Toplam : 342099

Azerbaycan’da Ana Dilinin Öğretilmesine Yönelik Yazılmış İlk Ders Kitapları
(The First Written Books in Azerbaijan Aimed at the Teaching of Mother Tongue )

Yazar : Vafa SAVAŞKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 201-214


Özet
XIX. yüzyılın 30’lu yıllarında Azerbaycan’da ana dilini öğretmek için ders kitabı ve diğer ders materyalleri hazırlamak alanında ilk adımlar atılmıştır. Bu dönemde yazılan ders kitaplarının asıl amacının ana dilinin öğretilmesini kolaylaştırmak olduğu bilinmektedir. Azerbaycan Türkçesini öğretmek amacıyla yazılmış bu ders kitapları, okullarda ana dili derslerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Bu araştırmada, XIX. yüzyılda Azerbaycan’da ana dilinin öğretilmesine yönelik yazılmış ilk ders kitapları incelenmiştir. İnceleme yapılırken ders kitaplarının özgün adını muhafaza etmek için herhangi bir aktarma yapılmamış, bazı kelimelerin Türkiye Türkçesindeki karşılığı parantez içerisinde gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan’da eğitim, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ders kitapları.

Abstract
In 1830s in Azerbaijan, the first steps were taken towards preparing textbooks and other materials in mother tongue. It was known that the main aim of these written textbooks in this period was to facilitate the teaching of the mother tongue. These written textbooks aimed at the teaching of Azerbaijani Turkish language, enabled to carry out mother tongue lectures efficiently. Therefore, this study examined the first written books in the 19th century aimed at the teaching of mother tongue in Azerbaijan. When examining textbooks to maintain the original names of them, some of the words are shown in parentheses in Turkey Turkish and no quotations were used.

Keywords
The education in Azerbaijan, Azerbaijan Turkish language, Azerbaijan Turkish textbooks.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri