• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 243
  Genel Toplam : 442664

19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih
(A View on Political and Socıal Events of 19th Century: Nâfi, A Master on Literary Art of Composing Chronograms and Historical Poems )

Yazar : Halime ÇAVUŞOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 52
Sayfa : 85-104


Özet
Edebiyatımızda doğum, ölüm, evlilik, savaş, barış gibi sosyal ve tarihî olaylar yanında sel, deprem gibi doğal felaketler, devlet adamlarının tayin ve terfileri, çeşitli binaların (cami, mescit, han, hamam vb.) inşası ve daha sayılabilecek pek çok konu hakkında yazılan tarih manzumeleri, sosyal, siyasî ve kültürel alanda kaynaklık edici olması hasebiyle önemli edebî vesikalardır. 19. yüzyılın tanınmış simaları arasında adı anılmayan şair Nâfi, Osmanlı Devleti’nin çalkantılı dönemler geçirdiği bu yüzyılda yaşadığı muhit itibariyle bizzat kendinin de şahit olduğu tarihî, sosyal ve kültürel olaylara kayıtsız kalmayarak 70 adet tarih manzumesi yazmış, bu manzumelerle de tarih düşürmedeki ustalığını ve bu alana olan ilgisini bizlere göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Nâfi, 19. yüzyıl, divan, tarih düşürme.

Abstract
The literary art for composing chronograms about the construction of several structures (mosque, hotel, hammam) appointments and promotions of statesmen, natural disasters such as flood and earthquake in addition to social and historical events such as birth, death, marriage, war, and peace are important documents due to the fact that they serve as references in social, political and cultural fields in the literature. Nâfi wrote 70 chronograms and showed us his interest and mastership in the field of composing chronograms by not remaining indifferent to the historical, social and cultural events he witnessed due to the location he lived in, during the times in which Ottoman Empire went through a critical period.

Keywords
Nâfi, 19th century,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri