• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 58
  Bugün Toplam : 77
  Genel Toplam : 407882

Türk Dilinde Bir Geçmiş Zaman Eki ‘-çI’
(A Past Tense Appendix ‘-çI’ in Turkish Language )

Yazar : Cüneyt AKIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 149-153


Özet
Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan birkaç tane -/+çI eki vardır. Çalışmada, bu farklı kaynak ve işlevlere dayanan ‘-/+çI’ eklerine kısaca değinildikten sonra, ‘geçmiş zaman işlevli ‘- /+çI’ eki üzerinde durulmuştur. Sibirya Türk lehçelerinden Tuva ve Hakas’ta ve Sibirya kökenli Kırgız Türkçesinde kullanılmaya devam eden bu ekin Türk dilinin bilinen en eski geçmiş zaman eki olan ‘-TI’ ile bağlantısı, İdil- Bulgar mezar kitabeleri başta olmak üzere, ‘-TI/-çI’ paralel kullanımı olarak ortaya konulmuştur. Bütün bu tespitler ışığında yeniden ele alındığında ise, bu ekin Kırgız Türkçesi gramerlerinde ‘-TI/-çI’ paralelliği alt başlığında değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Kırgız Türkçesi, geçmiş zaman.

Abstract
There are a few appendixes ‘-/+çI’ in the Turkish language. These are based on different sources and have different functions. The present work gives a short explanation on the appendix ‘-/+çI’, and then elaborates on the appendix ‘-/+çI’ which has the function of the past tense. This appendix is still being used in Tuva and Khakass which are Siberian Turkish dialects as well as in the Kyrgyz language which is also Siberian-based. The connection between the appendix ‘-/+çI’ and the appendix ‘-TI’, which is the oldest past tense known, is established as the parallel use of ‘-TI/-çI’, mainly through Idil-Bulgarian epigraphs. When those points are considered, it is suggested that the appendix ‘-/+çI’ should be evaluated as parallel to ‘-TI’ in the grammar of the Kyrgyz language.

Keywords
Turkish language, Kyrgyz dialects, the past tense.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri