• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 81
    Bugün Toplam : 100
    Genel Toplam : 530662

1898 DÜKÇÜ İŞAN İSYANI (ANDİCAN AYAKLANMASI)
(1898 DUKCHI ISHAN REBELION (ANDIJAN UPRISING) )

Yazar : Seda YILMAZ VURGUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 54
Sayfa : 607-623


Özet
Türkistan’ın Ruslar tarafından işgalinin tamamlanmasının ardından bölgede yeni bir yönetim sistemi ve yeni bir devir başlamıştır. Bu yeni dönemde Türkistan halkı sömürülmüş ve asimile edilmeye çalışılmıştır. Sömürgecilik yarışında geri kalmamak için yayılma alanı olarak Türkistan bölgesini seçen Rusya, halkı baskı altında tutmak için elinden geleni yapmıştır. Bölgeyi hammadde kaynağı olarak görmüş ve pamuk dışında diğer ürünlerin ekilmesine izin vermemiştir. Ruslar Türkistan halkının elindeki toprakları türlü yollarla ele geçirerek Rusya’dan gelen yeni göçmenlere dağıtmışlardı. Halk Rusların yaptığı baskı ve zulümlere dayanamayarak bağımsızlıklarını elde edebilmek için harekete geçmiştir. Türkistan’da ardı ardına birçok isyan patlak vermeye başlamıştır. 1898’de Dükçü İşan’ın önderliğinde çıkan Andican ayaklanması da Türkistan bağımsızlığı yolunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayaklanma Fergana’da çıkmış, Oş ve Namangan gibi şehirlere hızla yayılmıştır. Rusya kısa sürede ayaklanmayı bastırmış ve çok sayıda insanı sürgüne göndermiştir. Önemli ayaklanma liderleri idama mahkûm edilmiş ve halkı baskı altında tutabilmek için bir dizi tedbir alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Andican Ayaklanması, Dükçü İşan, Türkistan, Fergana, Kırgızlar.

Abstract
Following the full conquest of Turkestan by Russians, in the region a new ruling system and a new era have been started. In this new era, the people of Turkestan have been exploited and tried to be assimilated. In order not to fall behind in the race of exploitation Russia has chosen Turkestan Region and tried to do as much as she can to keep people of the region under pressure and control. They have considered the region as a source of raw materials and they have not let people plant anything except cotton. Russians have gained the lands of local people with various methods and have given the control of those lands to new immigrants coming from Russian motherland. Local people could not stand to those pressures and suppression coming from Russians and they started to resist and to react in order to obtain their independence back. Then in the region numerous rebellions have broken out one after another. The Andijan Uprising of 1898 which leaded by Dukchi Ishan has been one of the milestones for the way to the independence of Turkestan. The rebellion has been erupted in Ferghana and quickly been spread to the other cities such as Osh and Namangan. Russia has managed to control the uprising easily and sent many local people to exile. Prominent rebellious leaders have been executed and a serious of precautions have been taken in order to keep people under control.

Keywords
Andijan Uprising, Dukchi Ishan, Turkestan, Ferghana, Kyrgyzs.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri