• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 93
  Bugün Toplam : 228
  Genel Toplam : 342047

Anadolu Ağızlarında, Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek-Şart Kipi 3. Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen /N/ Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler
(/N/ Consonant Sound That is Seen in Simple Past Tense and in Subjunctive Mood Third Person Singular Conjugations in Anatolian Dialect and Regions That It is Used. )

Yazar : Talat DİNAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 155-199


Özet
Anadolu Ağızlarının, Türkçenin geçmişten günümüze gelen macerasında yazı dilinde kayda geçmemiş unsurları yaşatma ve sonraki nesillere aktarma hususunda çok önemli bir görev üstlendiği bilinmektedir. Anadolu Ağızlarında, Türkçe kelimelerin hem anlam zenginliği hem de yapısal farklılıkları nesilden nesile aktarılarak yaşatılmaktadır. Bu çalışmada, ağızların bu aktarım özelliğinin somut bir örneği olan ve Anadolu Ağızlarında sıklıkla karşılaşılan, görülen geçmiş zaman ve dilek-şart kipi 3. teklik şahıs çekimlerinde ortaya çıkan /n/ sesi ve kullanıldığı bölgeler incelenmeye çalışılmıştır. En az yüksek lisans seviyesinde yapılmış ağız çalışmalarının esas alındığı bu makalede 148 adet çalışma taranmış ve bu çalışmalarda ağırlıklı olarak ‘ünsüz türemesi’ şeklinde ifade edilen –n sesinin kaynağı, tespit edildiği bölgeler ve yaygınlığı üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın 3. bölümünde, –DI(n) ve –sA(n) yapılarının tespit edildiği her bölgeden birer örnek cümle yer almaktadır. Sonuç bölümünde –n sesinin türeme bir ses olmadığı ve özellikle görülen geçmiş zaman 3. teklik şahıs sonunda görülen –n sesinin Anadolu Ağızlarının tasnifinde kullanılabilecek bir ölçüt olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Anadolu Ağızları, Görülen Geçmiş Zaman, Dilek-Şart Kipi, 3. Teklik Şahıs.

Abstract
Within Turkish Language’s adventure throughout its history, it is well known that Anatolian Dialects undertake a very important task in the preservation and transfer of unrecorded elements to the following generations. In Anatolian Dialects, Turkish words’ both wealth of meaning and structural differences have been being kept alive throughout generations. In this study, /n/ consonant that is often encountered in Anatolian Dialects, emerges in simple past tense and in subjunctive mood third person singular conjugations and regions that it is used have been studied. In this essay that based at least on the master's degree level of studies, 148 study scanned and -n consonant that is predominantly expressed as 'Epenthesis of a consonant in these studies; its source, regions that it is detected and its prevalence is emphasized. In part 3 of our study there is one sample sentence from each region that –DI(n) and –sA(n) structures are detected. In the conclusion part, it is put forward that –n consonant is not an epenthesis consonant and especially the –n consonant that is found in the end of simple past tense third person singular is a criteria that can be used in the classification of Anatolian Dialects.

Keywords
Anatolian Dialects, Simple Past Tense, Subjunctive Mood, Third Person Singular.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri