• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 80
  Bugün Toplam : 231
  Genel Toplam : 342050

“Hasta” ve “Hasta Çocuk” İsimli Manzum Hikâyelerin Mukayeseli Tahlili
(The Comparative Analysis of Versified Stories Called “Ill” and “Sick Child” )

Yazar : Sinan ÇİTÇİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 93-104


Özet
Bugüne kadar yapılmış pek çok çalışmada Tevfik Fikret ve Mehmet Akif, sathi ve ideolojik bakış açıları yüzünden her anlamda birbirinin zıddı ve muhalifi gibi takdim edilmiştir. Hâlbuki her ikisi de aynı zaman ve muhitte, aynı milletin çocukları olarak dünyaya gelmiş ve birbirine çok benzeyen sosyal, siyasi, edebî ve kültürel atmosfer içinde hayatlarını devam ettirmişlerdir. Bunun doğal neticesi olarak çoğu zaman benzer duyguları hissetmiş ve o duyguların tesiri altında Türk edebiyatına birbirine çok benzeyen şiirleri hediye etmişlerdir. Münhasıran “Hasta Çocuk” ve “Hasta” şiirlerini baz alan bu çalışma, bize Tevfik Fikret ile Mehmet Akif’in sanat anlayışları itibariyle ana çizgilerde tam bir benzerlik içinde olduklarını fakat ayrıntılarda birbirlerinden ayrıldıklarını göstermiştir. Çalışmada öncelikle her iki manzum hikâyenin kısa bir özeti verilmiş, daha sonra manzumelerdeki benzeşen ve ayrışan yönler mukayeseli bir şekilde tahlil edilmiştir. Son olarak da bu çalışmanın, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’le ilgili klişeleşmiş kanaatleri ve ifadeleri cerh ettiği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tevfik Fikret, Mehmet Akif, şiir, benzerlik, farklılık.

Abstract
Tevfik Fikret and Mehmet Akif have been presented as contrary and converse to each other at all points in many studies done so far because of superficial and ideological viewpoints. However, both of them came into the world at the same period and environment as a child of same nation and continued their lives in a similar social, political, literal and cultural ambience. As a natural consequence of it, Both mostly felt similar emotions and gave similar poems to Turkish literature as a gift under influence of these emotions. This study which exclusively predicates “Hasta (ill)” and “Hasta Çocuk (Sick Child)” poems on has shown us that Tevfik Fikret and Mehmet Akif are completely alike in the essentials of their senses of art but are different from each other in the details. In this study, firstly both poems’ stories were summarized and later the analogous and separate aspects in both poems were comparatively analyzed. Finally, It was stated that this study refused the stereotyped opinions and expressions regarding Tevfik Fikret and Mehmet Akif.

Keywords
Tevfik Fikret, Mehmet Akif, poem, resemblance, difference.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri