• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 95
    Bugün Toplam : 101
    Genel Toplam : 530663

Sâdık Kemâlî ve Divanı (Dürretül-Uşşâk)
(Sadık Kemali and His Divan (Durretulussak) )

Yazar : Nilay KINAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 59-74


Özet
Klasik Türk edebiyatı alanında yapılan çalışmaların içinde Divanlar üzerinde yapılan araştırmalar önemli bir yer tutmaktadır. Divanlar, Klasik Türk edebiyatı dönemi boyunca kullanılan Arap alfabesinin Latin harflerine aktarımı yoluyla günümüze ulaştırılmıştır. Elimize ulaşan bu Divanlar çoğu zaman; yazıldığı yüzyıl ve bu yüzyılın ekonomik, sosyal, iktisadi hayatı hakkında bir belge niteliği taşımaktadırlar. Bu çalışmada biyografik kaynaklarda bahsedilmeyen, Klasik Türk şiiri özellikleri içeren Sâdık Kemâlî Divanı tanıtılmıştır. El yazması bir eser olan

Anahtar Kelimeler
Sâdık Kemâlî, Divan, Tasavvuf, Klasik Türk Edebiyatı.

Abstract
The most important and necessary studies in the field of classical Turkish literature are Divan studies. At the present time theose Divan’s are conferred by transferred of Arabic alphabet to Latin alphabet. Obtained these Divan’s; written century, corry a document, attributes about this centry’s economic, social and geographical life. In this study introduced to Sâdık Kemâlî’s Divan which include properties of classical Turkish poem and unnamed in biyographical sources. Sâdık Kemâlî is author of Divan’s which is a manuscript work in historys of of literature there aren’t knowledge about author. There are single copy of this Divan which is not organized. This work whichprocessed mystical subjects encountered lyric conversation too. The lettering had been used largely to aruz meter which have author line but date is unknown because it is missing the lost page but there are poems which had been written using to syllabic meter.

Keywords
Sâdık Kemâlî, Divan, Mystical, classical Turkish literature.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri