• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 92
  Bugün Toplam : 203
  Genel Toplam : 398092

Metin Tamiri
(Text Reparation )

Yazar : Selami ECE    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 89-109


Özet
Metin tamiri; tenkit, neşir ve edisyon kritik çalışmalarının esasını oluşturur. Klasik Türk Edebiyatı kelime kadrosu, kültür ve sanat anlayışıyla ve şekil özellikleri itibarıyla kolektiftir. Yazma eser şeklinde sahip olduğumuz bu metinler, insandan kaynaklanan bir takım yanlışlıklarla zamanın yıpratıcı etkilerini de beraberlerinde taşırlar. Metin tamiri, bu problemleri bertaraf etmeye yönelik bir çalışmadır. Her teorik çalışma ancak ortaya konmuş sağlam bir metinden hareketle ortaya konabilir. Şerh ve tahlil çalışmaları da metin tespitinden sonra yapılabilir. Bu makalede metin tamirini gerekli kılan şartlar ortaya konmaya çalışılmış, araştırmacının sahip olması gereken dil ve edebiyat donanımı tayin edilmeye çalışılmıştır. Metin tamiri ancak doğru bir yöntem ve dikkatli bir yaklaşımla ortaya konabilir. Bu makalede metin tamiri için gerekli olan ön çalışmalar hakkında da bilgi verilmiştir. Makalenin sonunda orijinal metinlerden kopya edilen problemli kısımlar üzerinde uygulama çalışmaları yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Metin tamiri, metin tenkidi.

Abstract
Text reparation is a basis for criticism, publication, and editing activities. Classical Turkish Literature is collective for its word richness, culture, sense of arts and stylistic aspects. These written text works have been damaged, during the course of time, by humans. Text reparation is an activity in order to solve these problems. Any theoretical work can be done only if there is a proper text. Explanatory and critical activities can be done after the determination of the text. This article tries to identify the necessary conditions for text reparation and the basic language and literature qualities of the researcher. Text reparation needs proper methodology and careful approach. This article gives also the necessary information for the prestudy of the text reparation. This article includes practical examples about the problematical parts of the copies of original texts.

Keywords
Text reparation, text criticism.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri