• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 360
    Bugün Toplam : 164
    Genel Toplam : 531452

Thomas Bernhard’ın ‘‘Neden’’ ve ‘‘Mahzen’’ Adlı Eserlerinde Müzik Motifi
(Music Theme in Literary Works ‘‘Neden’’ and ‘‘Mahzen’’ of Thomas Bernhard )

Yazar : Melahat BAYRAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 269-284


Özet
Müzik kavramı, modern dünya toplumunda geniş kitlelere hitap eden ve birçok disiplinle etkileşim hâlinde olan bir sanat dalıdır. Bu disiplinler arasında edebiyat bilimiyle de etkileşim içinde olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, Alman Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Thomas Bernhard’ın otobiyografik nitelik taşıyan Neden ve Mahzen adlı iki eserinde müzik motifi incelenmiştir. Melankolik bir kaleme sahip olan Bernhard’ın bu iki eserinde müzik kavramı nasıl ele alınmış ve nasıl edebî bir motif hâline gelmiştir? Bu çalışma, bu gibi sorulara yanıt bulma amacıyla yürütülmüştür. Edebiyat bilimi ve müzik sanatının nasıl etkileşim içinde olduğunun bu iki eser aracılığıyla incelenmesi, çalışmamızın amacını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda da, yazarın otobiyografik nitelik taşıyan Neden ve Mahzen adlı yapıtları esas alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Thomas Bernhard, Otobiyografik Beşleme, Yalnızlık, Soyutlanmışlık, Müzik.

Abstract
Music concept is a field of art, which appeals to large masses in the modern world’s society and is in interaction with many disciplines. It can be said that from these disciplines, it is in interaction with the litarature science, too. In this study, music theme has been analysed in Thomas Bernhard’s two literary works Neden and Mahzen having autobiographical features of him, who is one of the important autors in German Literature. How has music concept been analysed in these two works of Thomas Bernhard, who has a melancholic pen and how became this concept a literary theme? This study has been carried out to find answers to questions like these. Via these two works, analysing how literature science and the art of music are in interaction with each other has the purpose of this study. In line with this purpose, the literary works of the author Neden and Mahzen, which have autobiographical features, are based on.

Keywords
Thomas Bernhard, Five Autobiographical Literary Works, Loneliness, Secludedness, Music.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri