• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 104
  Bugün Toplam : 117
  Genel Toplam : 374818

Üç İstanbul’un Kadınları
(The Women of Üç İstanbul )

Yazar : Gökay DURMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 245-268


Özet
Mithat Cemal Kuntay’ın tek romanı olan Üç İstanbul, kalabalık şahıs kadrosu ve kimi zaman rastlantısal bir yapı kazanan kompleks olay örgüsüyle ün kazanmış bir romandır. Yazar romanını bir belge gibi kullanmış, neredeyse tanık olduğu her olayı ve her şahsı, romanına dahil etmiştir. İstanbul’un önce Abdülhamit, sonra İttihat ve Terakki, en sonunda da Milli Mücadele yıllarındaki görünümünün arka plan edildiği roman özde, okuru birçok hikâye ile baş başa bırakırken ve birçok kahraman ile tanıştırırken, olaylardan ve davranışlardan yola çıkarak, yaşamını ve kendisini sorgulaması gerektiği inancı taşır gibidir. Romanda devlet teşkilatı, teşkilat mensubu veya görev bekleyen kişiler ve davranışları aracılığıyla hicvedilir. Toplumsal yapı, yapının önemli bireylerinin kimi zaman aşağılık davranışlarına da rastlanan hayat tarzlarıyla hicvedilir. Romanın “insan”a yönelik hicvi ise; onun, ihtirasının ve bedensel hazlarının esiri oluşu ekseninde gerçekleşir. Romanın erkek kahramanları bu ihtiras ve hazlar için hem birbirlerini hem de kadınları kullanmaktan ve kurban etmekten çekinmezler. Fakat olayların seyri bazen de onların kurban konumuna düşmesine neden olur. Bu çalışma, bazen erkeklerin sömürdüğü bazen erkekleri sömüren Üç İstanbul kadınlarının tahliline odaklıdır. Tahlilde kadın kahramanların olay örgüsündeki işlevleri öncelenmiş; ruhlarına inilmeyen bu kadınlar, yazarın ve Adnan’ın okura sundukları ölçüsünde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay, kadın, ahlak

Abstract
Mithat Cemal Kuntay’s only novel Üç Istanbul is famous for its crowded castand complex plot which sometimes gains coincidental structure. The author has used his novel like a documentand he added nearly all the events and characters to his novel that he has witnessed. While the novel takes firstly the scene of Abdulhamit and then İttihat Terakki and finally war of independence as its background, it leaves the reader alone with many stories and introduces many heroes, so it bears the belief of the necessity to question him self and his life basing upon the events and behaviors. State organization is satirized through the members of organizationorapplicantsandtheir behaviors. Social structure is satirized with the life styles, which sometimes reflect to in ferior behaviors, of important people of the structure. The satire of the novel against human being is based upon its being the slave of its own desire and physical pleasures. The male characters of the novel do not hesitateusing and victimizing both each other and the women forthese desires and pleasures. However, thecourse of the events sometimes causes them to falli nto the victim condition. This study is focused on theanalysis of Ücİstanbul’s women who are sometime sex ploited by men and sometimes they exploit them. Thefunction of women characters in plot has been prioritized; and these women, to whose souls were not reached, have been evaluated in line with what author and Adnan has served to reader.

Keywords
Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay, woman, morality

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri