• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 40
  Bugün Toplam : 57
  Genel Toplam : 441182

Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları ve Gaziantep Çocuk Oyunları
(Contributions of Games in Child Development and Gaziantep Children’s Games )

Yazar : Cengiz GÖKŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 52
Sayfa : 229-259


Özet
Çocuklar fiziksel yönden olduğu gibi, psikolojik ve zihinsel bakımdan da yetişkinlerden farklıdır. Onların kendilerine mahsus bir dünyaları vardır. Olaylara bakışları, olayları değerlendirişleri, hayalleri kendilerine mahsustur. Bu bağlamda, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri oyundur. Bu ihtiyaca bağlı olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Oyun, âdeta çocuğun hayatının gayesidir. Gaziantep ve çevresindeki çocukların da çeşitli oyunlar oynadığını görmekteyiz. Bu çalışmada, oyunların çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine olan katkıları ve bu bağlamda birey ve toplum hayatındaki önemi üzerinde durulmuş; Gaziantep ve çevresinde çocuklar tarafından oynanan 35 çocuk oyununa yer verilmiştir. Böylece hızla gelişen teknoloji karşısında, her gün biraz daha kaybolmaya yüz tutan Gaziantep geleneksel çocuk oyunları kayıt altına alınmıştır. Sonuç olarak oyunların çocuklar için temel bir ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, oyun, Gaziantep.

Abstract
Both physically and psychological as well as mentally, children are different from adults. They have their own particular world. In this world, they have their own perspectives evaluations, dreams and needs related to events. In this context one of children’s needs is game. Connected to this need wherever there are children in the world there are also games. Game is, so to speak, purpose of a child’s life. We see children play different games in Gaziantep ans its surroundings. In this study, mental and social contributions of games in children games and in this context their importance in social life are dealt with and 35 games which are played by children are dealt with. For this purpose traditional children’s games which are disappearing because of rapid technological, were became bound by rectrictions. As a result it is emphasised that games are basic need for children.

Keywords
Child, game, Gaziantep.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri