• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 99
  Bugün Toplam : 75
  Genel Toplam : 398212

Kırgızlarda Kartalla Avcılık Geleneği
(Hunting Tradition with Eagles in Kyrgyz )

Yazar : Ahmet Güngör    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 319-339


Özet
Kırgızlarda alıcı kuşlar arasında yer alan kartalın yakalanarak eğitilmesi, beslenmesi ve avlanması ile ilgili terminoloji, güncelliğini bugün de devam ettiren folklorik dil unsurlarıdır. Kartalla avcılığın yanı sıra diğer alıcı kuşlarla avlanma usullerine yönelik terminolojinin kimi zaman yazılı ve sözlü basında yanlış kullanıldığı görülmektedir. Teknoloji, sanayi vb. iletişim araç ve gereçlerinin gelişmesi neticesinde bu tür avlanma tarzını meslek haline getirenlerin sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Yeni kuşağın ilgisinin azalması neticesinde dile dayalı terminoloji ya yanlış kullanılmakta ya da unutulmaya yüz tutmaktadır. Av ve avlanma usulleriyle beraber ortaya çıkan inanç, gelenek- görenek, giyim kuşam, beslenme biçimi her şeyden önce tarihi kültürel zenginliklerdir. Bu nedenle alıcı kuşlar ve kartalla avcılığa dair dil, etnografik unsurların araştırılarak gelecek kuşaklara aktarılması dilciler kadar budunbilimci ve halkbilimcinin de görevleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Bürkütçü, münüşkör, barçın, tomogo, kuşçu, mergençi

Abstract
In Kyrgyz,the terminology related with the taming, feeding and hunting of the eagle which is among the birds of prey, are the folkloric elements of language which are perpetuating their actuality today. Besides hunting with eagle, the terminologyofhuntingprocedures with otherbirds of preyaresometimes seen to be used incorrectlyin the written and spokenpress. As a result of the development of communication tools and supplies in technology, industry, etc. ; the number of people who turned that hunting style into a profession is decreasing day by day.As a result of the reduction on the interest of the new generation, linguistic terminology is used incorrectly or tends to be forgotten. Above all, beliefs, customs, traditions, clothing, diet which emerged with hunting and hunting methods are historical and cultural wealth. Therefore, the research of the languageregarding hunting with birds of preyand eagle, and the ethnographic elements to be transmitted to the future generations are among the tasks of ethnologists and folklorists as must as linguists.

Keywords
Bürkütçü, münüşkör, barçın, tomogo, birdman, mergençi

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri