• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 73
  Bugün Toplam : 68
  Genel Toplam : 442845

İranlı ve Türk Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(A Comparative Research Upon Views of Turkish and Iranian Teacher Candidates About Teaching Profession )

Yazar : Adnan KÜÇÜKOĞLU  Adnan TAŞGIN, Akbar SAADNİE  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 395-416


Özet
Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler, çok eskiye dayanmaktadır. Son yıllarda ise bu ilişkilerin olumlu anlamda geliştiği de bilinmektedir. Uzun yıllar aynı coğrafyada yer alan iki komşu ülkenin, gerek kültürel gerek ticari gerekse eğitim açısından birbirini etkilediği söylenebilir. Bu bağlamda her iki ülkenin öğretmen yetiştirme anlayışlarının öğretmen adayları perspektifinden karşılaştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma, Türk ve İranlı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında İran’dan 151 ve Türkiye’den 254 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş belirleme formu ile toplanan verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Türk ve İranlı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ve öğretmenin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin görüşleri farklılık göstermektedir. Türk öğretmen adayları öğretmenliğin daha çok duyuşsal özelliklerini vurgularken İranlı öğretmen adayları da öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini ön plana çıkarmaktadır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin kültürel ve sosyal temelli bir algı içerisinde olduklarını göstermesi açısından manidardır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik mesleği, öğretmen nitelikleri, İran’da öğretmen yetiştirme sistemi

Abstract
The relationship between Turkey and Iran dates back to old times. It is known that this relationship has developed positively recently. It is said that two neighbouring countries living for many years in the same region are affected each other in terms of culture, education and trading. So, it is thought to be important to compare the views of two countries about teacher training with each other in terms of teacher candidates’ perspectives. This study is a descriptive study to analyze comparatively Turkish and Iranian teacher candidates’ views about teaching profession. The sample group of the study consisted of 151 Iranian and 254 Turkish teacher candidates taught in the spring term of 2010-2011 education year. Descriptive analysis was used while analyzing data collected with form of view determine form created by researchers. According to research findings, there are differences between Iranian and Turkish teacher candidates’ views about teaching profession and the characteristics of teachers. While Turkish teacher candidates implied affective features of teaching profession, Iranian teacher candidates implied the blessedness of teaching profession. Results are significant that teacher candidates have an understanding based on social and cultural issues about teaching profession.

Keywords
Teaching profession, teachers’ characteristics, teaching training system in Iran.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri