• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 135
  Bugün Toplam : 89
  Genel Toplam : 396717

Türk İstiklal Harbi’nde Askerlik Şubeleri ve Kilis Askerlik Şubesi
(Recruiting Offices in the Turkish Independence War and Kilis Recruiting Office )

Yazar : Mustafa ŞAHİN (Dr. Per. Bnb)  Cemile ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 52
Sayfa : 273-294


Özet
Askerlik Şubeleri kurulduğu tarihten günümüze kadar çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Askerlik Şubeleri ilgili cari asker alma ve seferberlik kanunları ile sürekli askerî kıt’aları beslemişlerdir. Bunları yaparken ellerindeki insan kaynaklarını çok iyi yönetmişler, cari kanunların kendilerine verdiği güç ve yetkiyi kullanırken “askerlik görevinin kutsallığı” kavramını işleyerek önemli bir motivasyon kaynağı olmuşlardır. Öte yandan Askerlik Şubeleri askerler ve aileleri ile kıt’alar arasında köprü görevi görmüşlerdir. Askere sevk olmak üzere, Askerlik şubelerine gelen asker adaylarına; askerlik hakkındaki temel bilgiler ile sevkiyata tabi tutulacakları kıtalar ve harbin durumu, kıtalarındaki vazifeleri ile ilgili intibak bilgileri buralarda verilmiştir. Askerlik Şubesi Başkanı, askerler ve babaları ile ilgilenirken askerlerin anneleri ve eşlerine de şube başkanının eşi rehberlik etmiştir. Millî Mücadele döneminde Askerlik şubelerine Heyet-i Temsiliye tarafından millî askerî güç teşkil edilmesi görevi verilmiştir. Bu emre göre her askerlik şubesi bir tabur teşkil etmiş, Tabur Komutanlığı görevi de Askerlik Şubesi Başkanı tarafından yerine getirilmiş, emrindeki subaylar ise bölük komutanı olarak görev yapmışlardır. Eksik olan kadrolar ise seferberlik işlemleri ile yedek personel kaynağından tamamlanmıştır. Kilis Askerlik Şubesi de bu görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. İstiklal Harbi’nde bir tabur teşkil eden Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Kilis Kuvay-ı Milliyesi emrinde gayri nizami harp esasları ile milis faaliyetlerini kahramanca ifa etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk İstiklal Harbi, Kilis, Askerlik Şubesi, Seferberlik, İnsan Kaynakları.

Abstract
The recruiting offices have carried out very important roles since the date of their foundations. These offices have continuously provided soldiers to the military troops with the recruitment and mobilization laws of the time in question. In this process, they have governed very well the human resources at their disposal and they have used the power and authority given by the current legislation, while they have become an important source of motivation by using the notion of “sanctity of military service”. On the other hand, recruiting offices have been act as a bridge between families of soldiers and their troops. The young people who have been about to enlist have been given first information about the military service, their troops, general condition of the war and have been oriented about their duties in these recruiting offices. While the head of the recruiting office were dealing with the soldiers and their fathers, his wife guided their mothers and wives. During Turkish Independence War, Representative Committee gave the recruiting offices of the southern front the task of forming a national army. According to this order, each recruiting office formed a battalion and the head of recruiting office took the responsibility of becoming the battalion commander, with the officers of the recruiting office becoming the company commanders. The unfilled positions were filled by the reserve personnel through the mobilization acts. The personnel of Kilis Recruiting Office fulfilled these duties properly. Forming a battalion in Turkish Independence War, Kilis Recruiting Office performed militia activities heroically within the asymmetrical warfare principles under the command of Kilis national forces.

Keywords
Turkish Independence War, Kilis, Recruiting Office, Human resources.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri