• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 114
  Bugün Toplam : 100
  Genel Toplam : 341623

Ülker Köksal’ın Sacide ve Henrik Ibsen’in Nora Adlı Tiyatro Eserlerinde Kadının Kendini Gerçekleştirmesi
(The Woman’s Self Actualization in Theatre Plays Called ‘Sacide’ of Ülker Köksal and ‘Nora’ of Henrik Ibsen )

Yazar : Nuriye BASTEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 53
Sayfa : 75-91


Özet
Türk ve dünya edebiyatında “kadın” konulu birçok eser bulunmaktadır. Ülker Köksal’ın “Sacide” ve Henrik Ibsen’in “Nora” adlı oyunları bu bağlamda ele alınacak eserlerdir. Türk edebiyatında 1960’lardan sonra ağırlık kazanan toplumsal sorunlar, Ülker Köksal’ı “Sacide” adlı oyununu yazmaya yöneltmiştir. Yazar, 1972’de kaleme aldığı “Sacide” ile toplumsal bir konu olan kadının kimlik arayışını ve farkındalığını ele almaktadır. Ancak dünya edebiyatında toplumsal sorunlara başkaldırı çok daha önceden başlamış ve 1870’te Henrik Ibsen kadının kendini gerçekleştirmesini “Nora” adlı oyunuyla kaleme almıştır. Her iki yazar da farklı zaman dilimlerinde tiyatro vasıtasıyla kadın konusuna değinmiş; kadının sömürülmesi, ezilmesi, horlanması karşısında eleştirilerini ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda toplumda da bir bilinçlenmenin oluşmasını amaçlamışlardır. Bu çalışmayla “Sacide” ve “Nora” adlı tiyatro eserlerindeki kadın imgesi üzerinde durulmuş; kadını, kendini gerçekleştirmeye yönelten / götüren toplumsal gerçekler ve baskılar ele alınmıştır. Kadının kendini gerçekleştirmesi konusu, “Sacide” ve “Nora” aracılığıyla Türkiye ve Norveç çerçevelerinden hayata bakışın ortak yansıması şeklindedir.

Anahtar Kelimeler
Ülker Köksal, Henrik Ibsen, Nora, Sacide, kadın, kendini gerçekleştirme, tiyatro eseri.

Abstract
There are many written works whose theme is ‘woman’ in Turkish and World literature. The plays called ‘Sacide’, written by Ülker Köksal, and ‘Nora’,written by Henrik Ibsen, are the Works may be handled in this respect. Social problems intensifying after 1960s in Turkish literature led Ulker Koksal to write the written work called Sacide. The writer focuses on a woman’s identity seek and awareness that is a social matter with Sacide that she wrote it in 1972. Rebellion to the social problems had started long before in world literature and Henrik Ibsen studied the woman’s self actualization in his play Nora in 1870. Both of the writers refer to woman matter through theatre in different time frames and show up their criticism to exploitation of the woman. In this respect, they contributed to occur an awareness also in community. It is emphasized on the image of “women” in the plays of Nora and Sacide in this study and social realities and pressures that lead the woman to self actualization are studied in this work. Topic of woman’s self actualization is the common reflection of worldview from the frames of Turkey and Norway with the help of Nora and Sacide.

Keywords
Ülker Koksal, Henrik Ibsen, Nora, Sacide, the woman, self actualization, theatre play.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri