• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 103
  Bugün Toplam : 23
  Genel Toplam : 340111

Çok Partili Dönemde Yeniden Din Eğitimi ve Öğretimine Dönüş Süreci (1946-1960)
(The Process of Return to Religious Education and Training in a Multi-Party Period (1946-1960) )

Yazar : Eyup ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 391-414


Özet
1946 yılı Türkiye’de siyasi, sosyal ve dini alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemin başlangıcı olmuş ve bu yıldan itibaren Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal durum din eğitimi ve öğretimi konusunun yeniden ele alınmasına zemin hazırlamıştır. 1946’da çok partili hayata geçişle birlikte yaşanan en önemli değişim, din öğretimine tekrar izin verilmesi olmuştur. Yine bu tarihten itibaren siyaset gündeminin en önemli propaganda konularından birisi din eğitimi olmuştur. 1946-1960 yılları arasında daha önce kaldırılan din dersleri, İlkokullara ve Ortaokullara konmuş, İmam-Hatip Kursları daha sonra İmam-Hatip Okulları olarak tekrar açılmış, üniversiteye bağlı bir kurum olarak İlahiyat Fakültesi tekrar tesis edilmiş ve Yüksek İslam Enstitüsü kurulmuştur. 1946-1960 yılları tarihsel süreçte din ve din eğitimi politikalarının geçerliliğini yitirmediğini ve karşı duruşlara kapalı olma özelliğini koruduğunu göstermiştir. Bu dönemden itibaren din eğitimi-öğretimi, devlet eliyle geliştirilen bir görünüm arz etmeye başlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet Dönemi, Çok Partili Dönem, Din Eğitimi, Din Dersleri, İmam-Hatipler, İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı.

Abstract
1946 was the beginning of an era of important developments in Turkey’s political, social, and religious domains and from this year onwards Turkey’s social and political situation made it necessary to reconsider teaching religion as part of education. Of course, the most important change that took place with the transition to multi-party system was that religious training had been allowed again in 1946. However, as of this date, one of the most important issues of political agenda has been religious education. Between 1946-1960, courses on religion which had previously been removed from the curriculum, were restarted at Primary and Secondary school, the Imam-Hatip Courses later reopened as Imam-Hatip Schools, Faculty of Theology was reestablished as part of the university and the High Islamic Institute was founded. 1946-1960 has shown that the validity of religion and religious education policies has not lost their importance and retained their characteristic of being closed to opposite standing. From this period onwards, religious education-teaching began to have an outlook which was developed by the state.

Keywords
Republican Period, Multi-Party Period, Religious Education, Religion Courses, Imam-Preacher School,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri