• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 104
  Bugün Toplam : 63
  Genel Toplam : 390456

Yeni Belgeler Işığında Bitlis Vukuatı
(The Bitlis Case in the Light of New Documents )

Yazar : Erdal AYDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 309-322


Özet
Birinci Dünya Savaşı, başta Rusya olmak üzere diğer emperyalist devletlere Osmanlı Devleti’ni paylaşma fırsatı vermiştir. Emperyal her devlet çıkar bölgelerini kontrol altına almak için zaman kaybetmeden harekete geçmiştir. Özellikle Çarlık Rusya, tarihi emellerine ulaşmak için savaş şartlarını fırsat bilmiş, işgal sahası olarak gördüğü Vilayat-ı Şarkiyye’yi ele geçirmek için harekete geçmiştir. Rusların, bu sahayı ele geçirmek ve buralarda kalıcı olabilmek için attıkları en önemli adımlardan birisi bazı Kürt gruplarını elde etmektir. Bu süreçte Kürt milliyetçiliği duygusunun yükselişte olması da Ruslara aradıkları fırsatı vermiştir. Rusların bu yöndeki faaliyetleri sonucunda önemli başarılar elde ettiği görülür. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’ni meşgul eden ve diğer birçok isyana emsal olan olayların başında Bitlis Hadisesi veya diğer adıyla Şeyh Selim Hadisesi gelmektedir. Biz bu çalışmamızda, Rusların tahrik ve desteğiyle meydana gelen Bitlis Hadisesini orijinal kaynaklara dayanarak bütün yönleriyle ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Çarlık Rusya’sı, Şeyh Selim, Kürtler, Divan-ı Harp, I. Dünya Savaşı

Abstract
The First World War gave the imperialist countries, primarily Russia, the chance to share the territories of the Ottoman State. Each imperialist state took action immediately to control the territories in which they had interests. Especially Russia found the war conditions as a chance to realise its historical aims and began to act to obtain the Eastern Cities. On of the most significant steps taken by the Russian to obtain this territory and remain there was to get the support of the Kurdish groups. The fact that Kurdish nationalism was on the rise gave the Russian the chance they were looking for. It is obvious that the Russian had great successes in such activities. The Bitlis Case, or, Şeyh Selim Case, is among the problems which busied the Ottoman State and caused the break up of many similar rebellions. This study is intended to examine the Bitlis Case, which happened with the support and provocation of the Russian, in its all aspects, based on original documents.

Keywords
Czarist Russia, Şeyh Selim, the Kurdish, Military tribunal, World War I

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri