• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 71
  Bugün Toplam : 265
  Genel Toplam : 474521

Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri
(The Program of Tevfik Paşa Cabinet and its Debate in the Ottoman Parliament )

Yazar : Ali Servet ÖNCÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 261-280


Özet
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti’nin istifası üzerine göreve gelen Tevfik Paşa, hükümetini, 11 Kasım 1918 tarihinde kurmuştur. Tevfik Paşa bürokraside görev yapmış eski ve tecrübeli bir politikacıdır. Bu, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra kurulan ilk hükümet-tir. Bu kabine İttihat ve Terakki Partisi’ne muhalif eski ve tecrübeli politikacılardan kurulmuştur. Hükümet programı, 18 Kasım 1918’de Meclis-i Mebûsân’da görüşülmüş ve hükümet bir gün sonra güvenoyu almıştır. Hükümet programı okunurken mecliste ciddi ve önemli tartışmalar yaşanmıştır. Oldukça sıkıntılı bir dönemde göreve başlayan bu hükümet iç ve dış politikada önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Çok kısa bir süre gö-revde kalan Tevfik Paşa Hükümeti bu yüzden önemli bir icraat yapamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Birinci Dünya Savaşı, Tevfik Paşa, Meclis-i Mebûsân, Hükümet Programı, Güven Oylaması.

Abstract
Upon the resignation of the Izzet Pasha Government, Tevfik Pasha Government which was established on November 11, 1918, took office. Tevfik Pasha is an old and experienced politician who worked also in bureauc-racy.This is the first government that was established after the Armistice of Mondros. The new cabinet was formed from old and experienced politicians who opposed to the Union And Progress Party.The government's program was discussed at the Ottoman Parli-ament on November, 18, 1918 and a day after Government took the vote of confidence. When the goverment program was being presented to the parliament, there occured serious and important discussions on the issue. This government which began his work at a very troubled term had faced significant problems in domestic and foreign po-licy.Tevfik Pasha Cabinet was in power only for a limited period. So could not achieve a considerable work.

Keywords
Upon the resignation of the Izzet Pasha Government, Tevfik Pasha Government which was established on

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri