• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 371
    Bugün Toplam : 166
    Genel Toplam : 531454

Mağcan Cumabay ve Döneminin Diğer Şairlerinde Milli Ülkü
(The National Ideal on Mağcan Cumabay and Other Poets of His Time )

Yazar : Ospanova Akhur ABDUJAPARKIZI    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 251-260


Özet
Makalede Kazak şiirinde Türkçülük ve Kazak ulusal kimliğinin ortaya çıkışı, Mağ-can Cumabay’ın şiirlerindeki milli amaç, milli gayelerin tarihî sosyal temeli, XX. yüzyıl başlarında “Alaş” idealine bağlı diğer aydınların görüşlerindeki benzerlik ve pa-ralellik çerçevesinde araştırılmıştır. Mağcan ve dönemindeki şairlerin Kazaklık bilincini şiirlerinde işlemeleri, aralarındaki benzer veya ortak imajlar, modern şiire katkıları gibi konular üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Modern Kazak şiiri, Mağcan Cubabayoğlu (Jumabayulı), Alaş milli hareketi, Alaşçı şairler ve yazarlar, milli edebiyat, Kazak şiirinde milli ülkü.

Abstract
In the article the national purpose, his-torical and sociological bases in Mağcan Cumabay’s poems is studied as a part of similarities and differences in other intellec-tuals’ opinions who are devoted to “Alaş” idea in the beginning of XX-th century.

Keywords
Modern Kazak poetry, Mağcan Cumabay (Jumabayulı), Alaş national movement, poets and writers in Alaş,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri