• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 28
    Bugün Toplam : 85
    Genel Toplam : 530647

İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine
(On Compound Verbs Which Are in the Form of Noun + Auxiliary Verb )

Yazar : Turgut BAYDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 55-66


Özet
Bütün dillerde olduğu gibi Türkçede de sadece fiil soylu kelimeler ve kelime grupla-rı değil, isim soylu kelimeler ve kelime grupları da yüklem olabilmektedir. Yani hareket ifade eden cümleler olduğu gibi etmeyenler de vardır. Türkçenin ilk yazılı metinlerinden itibaren takip edebildiğimiz kendi dil mantığı içerisinde isim soylu kelime ve kelime gruplarını yüklemleştiren bir sistemi vardır. Türkçede isim + ol-, et- vb. filler ile oluşturulan yapılar öteden beri değişik isimler / terimler ile birleşik fiil ana başlığı altında incelenmekte ve bunlar bir birleşik fiil çeşidi olarak değerlendirilmektedir. Eldeki yazıda et-, ol- vb. fiiller ile oluş-turulan yapıların bir birleşik fiil oluşturma-dıkları / oluşturamayacakları, bunların bir ek-fiil / cevher fiili / yüklemleştirici gibi kullanıldıkları ortaya konmaya çalışılmış; ardından da bu yapıların birleşik fiil başlığı altında değil de, ek-fiil / cevher fiili / yük-lemleştirici(ler) başlığı altında incelenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
birleşik fiil, ek-fiil, cev-her fiili, yüklemleştirici.

Abstract
In Turkish, as in all languages, not only the words or word groups with the origin of verb, but also the words or word groups with the origin of noun can be predicate. That is, there are sentences not expressing action as well as those expressing action. In its logic of language which we can follow beginning from the earliest Turkish scripts, Turkish language has a system that chan-ges the words or word groups with the origin of noun into predicate. The structures in Turkish which are constitut-ed with nouns + verbs such as ol-, et- etc. are analyzed under the title of different nouns / terms and compound verbs all along and these are evaluated as a version of compound verb. In this article, it is tried to prove that the structures which are constituted with verbs such as et-, ol- etc. do not / will not form a compound verb, and that these are used as a complementary verb / predicative / predicate maker; and then it is suggested that those structures should be analyzed under the title of complementary verb / predicative / predicate maker(s), not the title of compound verb.

Keywords
compound verb, complementary verb, predicative, predicate maker.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri