• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 79
  Bugün Toplam : 71
  Genel Toplam : 463885

Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni
(Irony, as a Means of Criticism in the Stories of Adalet Ağaoğlu )

Yazar : Betül COŞKUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 145-170


Özet
Bir sözün aksinin ima edilmesi anlamına gelen ironi dünya ve Türk edebiyatında kullanılan bir anlatım tekniğidir. Klasik dönemde tiyatroda yaygın olarak kullanılan ironi, modern edebiyatın en çok başvurdu-ğu kullanım tekniklerinden biri olmuştur. Türk edebiyatında ironiyi başarıyla kulla-nan yazarlardan biri Adalet Ağaoğlu’dur. Adalet Ağaoğlu; sistem eleştirisini ironi ve hiciv aracılığıyla yapar. Roman ve hikâye yazarlığına toplumcu gerçekçilik tartışma-larının yoğun olduğu 12 Mart döneminde başlayan Adalet Ağaoğlu, bu dönemin angaje ve popülist edebiyat anlayışına tepki göstermiştir. Roman ve hikâyelerinde biçimsel yeniliklerle angaje edebiyatı eleşti-rir. Bu anlamda onun eserleri diğer 12 Mart dönemi eserlerinden ayrılır. Hikâyele-rinde tema olarak devrin meseleleri ve ideolojik konuları işlese de estetik kaygıları birinci plandadır. Adalet Ağaoğlu, ihtilal döneminin psikolojik baskısı içerisinde kinayeli, örtülü söyleme aracı olarak ironi-ye başvurur.

Anahtar Kelimeler
İroni, Hikâye, Adalet Ağaoğlu.

Abstract
Irony, which is to mean opposite of what is said, is a narrative technique that is used in Turkish and World literature. Irony, which is among the most applied techniques of modern literature, was used commonly in classical literature. Adalet Ağaoğlu is among the authors that employs irony successfully in Turkish literature. Adalet Ağaoğlu makes criticism of the system through irony and satire. Adalet Ağaoğlu, who began novel and story writing in 12 March period when social realism debates took place most intensively, reacted against the perspective of engaged and populist literature. By struc-tural innovations in her novel and stories, she criticizes engaged literature. It is in this respect that her works are distinct from the other works of 12 March period. Although her themes deal with the issues of the period and ideological subjects, esthetic worry is the most significant aspect of her writing. Adalet Ağaoğlu employs irony as a means of sarcastic and implicit narration during the psychological pressure of the period of revolution.

Keywords
Irony, Story, Adalet Ağaoğlu.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri