• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 87
  Bugün Toplam : 95
  Genel Toplam : 451023

Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri
(Ümîdü’l-Müznibîn by Sinanoğlu and the Affects of Vesîletü’n-Necât on the Work )

Yazar : Ali Osman SOLMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 1-8


Özet
Mevlit edebiyatımızda Hz. Mu-hammed’in doğumunun, miraç, hicret, vefat hadiselerinin anlatıldığı mesnevi olarak bi-linmektedir. Türk Edebiyatında sevilerek okunan bir tür olmuştur. Onlarca müellif bu türde eserler vermiş olmasına rağmen en bilineni Süleyman Çelebi’nin halk arasında mevlit olarak da bilinen Vesîletü’n-Necât’ıdır. Vesîletü’n-Necât yazıldığı dönemden itibaren kendisinden sonra yazılan bu türdeki pek çok eser üzerinde etkisini göstermiştir. Bun-lardan biri de Ümîdü’l-Müznibîn’dir. Ümîdü’l-Müznibîn Sinanoğlu tarafından H.883/ M.1478’de yazılmış mevlit türünde bir eserdir. Eserin müellifi hakkında kaynak-larda yeterli bilgi yoktur. Ümîdü’l-Müznibîn’in dili sade, anlaşılır, süssüz ve yalındır. Kullanılan kelimeler yönüyle eser Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini yansıt-maktadır. Eserin, çoğu Milli Kütüphanede olmak üzere pek çok yazma nüshası bulun-maktadır. Nüshasının çokluğu halk arasında sevilerek okunduğu fikrini vermektedir. Eserde Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı mevlidinin etkileri bazı beyitlerde açıkça hissedilmektedir. Çalışmanın amacı hem Ümîdü’l-Müznibîn’i tanıtmak hem de eserde Vesîletü’n-Necât’ın etkilerini tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler
Mevlit, Sinanoğlu, Ümîdü’lMüznibîn, Vesîletü’n-Necât

Abstract
Mevlit is known as mesnevi in which the incidents of the Prophet Mohammed’s birth, ascension, hejira and death are narrated. It’s a genre that’s fondly read in Turkish literature. Although several writers have produced works in this genre, the most known of them is Suleyman Celebi’s Vesîletü’n-Necâtthat’s called people as Mevlit as well. Since the time it was written Vesîletü’n-Necât has be come influen-tial on many other works of this genre writ-ten after it. One of these works is Ümîdü’l-Müznibîn. Ümîdü’l-Müznibîn is a work writ-ten by Sinanoğlu in 883/1478 in the genre of mevlit. There is not enough information about the author of the work. The language of it is simple, clear and plain. It represents the peculiarities of the Old Anatolian Turkish from the aspect of the words used. The work has many copies most of which are in Nation-al Library. The fact that it has many copies suggests that it was popular among the peo-ple. The affects of Vesîletü’n-Necât by Sul-eyman Celebi are felt in some couplets. The purpose of this study is to introduce Ümîdü’l-Müznibîn and to determine the affects of Vesîletü’n-Necât on the work.

Keywords
Mevlit, Sinanoğlu, Ümîdü’l-Müznibîn, Vesîletü’n-Necât

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri