• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 60
    Today Total : 1
    Grand Total : 564537

Summary


Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Yazma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra birçok alanda arayışlar ve yenilikler vücut bulmuştur. Arayışların ve yeniliklerin en yaygın olarak karşımıza çıktığı alanlardan biri de eğitimde olmuştur. Dünya, eğitim konusunda hazırlıksız yakalandıysa da teknolojik altyapısı gelişmiş olan ülkeler bu süreci daha kısa bir zamanda yönetmiş, olumsuzlukları kontrol altına alabilmiştir. Türkiye, bölgesel bazda teknolojik farklılıklar gösterse de eğitim konusunda salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Eğitimin her kademesinde kısa zamanda yeni arayışlara girmiş, eğitim faaliyetlerine çok ara vermeden, eğitimi farklı iletişim kanallarıyla her branştan sürdürmeye devam etmiştir. Bu branşlardan biri de Türkçe dersleridir. Türkçe eğitimi dört temel becerinin edindirilmesini amaçlamaktadır. Bu becerilerin uzaktan eğitimle aynı düzeyde kazandırılması zordur. Okuma, dinleme, konuşma etkinlikleri öğretmen ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimiyle daha rahat bir biçimde işlenebilme özelliğine sahipken yazma becerisi daha zor ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Yazma süreci; yazıların öğretmene iletilmesi, öğretmenin yazıları değerlendirme ve dönüt verme süreci gibi uzun bir süreci içerir. Uzaktan Türkçe derslerini yürüten on iki Türkçe öğretmeniyle gerçekleştirilen odak grup görüşmesinde, öğretmenlere on üç farklı soru yöneltilmiş ve bu sorulara verilen cevaplarla Türkçe yazma becerisiyle ilgili sorunlar ve bu sorunlara çözümler aranmıştır. İçerik analiziyle elde edilen sonuçlara göre: katılımcıların hiçbirinin uzaktan eğitim deneyimine sahip olmadığı; uzaktan eğitimin yazma becerisinin geliştirilmesinde etkisinin az olduğu; Türkçe öğretim programının uzaktan yazma becerisinin geliştirilmesinde yeterli olmadığı; süreç odaklı yazmanın daha faydalı sonuçlar doğuracağı; uzaktan eğitime uygun programların geliştirilmesi gerekliliği; salgın sonrası uzaktan eğitimin devam etmesinin yazma becerisine fayda sağlamayacağı tespit edilmiştir.

Keywords
Yazma becerisi, uzaktaneğitim, Türkçe öğretimi, uzaktan Türkçe öğretimi, salgın .

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri