• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 61
    Today Total : 1
    Grand Total : 564544

Summary


Ali Şir Nevâyî’nin Yaşlılık Divanı Fevâyidü’l-Kiber’de Renk Kelimeleri
Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Ali Şir Nevâyî’nin yazdığı çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserlerin belli bir sınıflandırması vardır. Divanları, Hazâ’inü’1-Me‘ânî adında toplanmış ve dört farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunlar çocukluk dönemi şiirleri, gençlik dönemi şiirleri, olgunluk dönemi şiirleri ve yaşlılık dönemi şiirleridir. Çalışmamızda yaşlılık dönemi şiirlerini içeren Fevâyidü’l-Kiber adlı divan üzerinde durulmuştur. Fevâyidü’l-Kiber’de geçen renk kelimeleri sözcük bilimi, köken bilimi ve anlam bilimi açısından incelenmiştir. Eser içinde renk kelimelerinin geçtiği beyitler örnek olarak sunulmuş ve beyitlerin Türkiye Türkçesi karşılıkları verilmiştir. İncelemede; sözcük bilimi açısından kelimelerin sahip olduğu sözcük kategorileri, köken bilimi açısından sözcüklerin kökeni ve gelişim evreleri, anlam bilimi açısından ise sözcüklerin sahip olduğu anlamlar gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Fevâyidü’l-Kiber, renk, anlambilimi, sözcükbilimi, kökenbilimi

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri