• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 55
    Today Total : 1
    Grand Total : 564537

Summary


Bir Meşruiyet Mekânı Olarak Balolar ve Baloların Cumhuriyet Dönemi Türk Romanına Yansımaları
Balolar, Türk toplumunda on dokuzuncu yüzyıldan itibaren görülür. Önceleri davetlisi, sonraları ev sahibi olduğumuz bu eğlence kültürü Cumhuriyet’ten sonra resmîleşir. Kimi zaman toplanma, kimi zaman sosyal yardımlaşma maksadıyla yapılan balolar, Cumhuriyet Dönemi romanımıza çeşitli özellikleriyle yansımıştır. Araştırmamızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası sürecinde baloların dönem romanlarına yansıyan tarafları tespit edildi. Özellikle de o yıllarda Ankara’da bulunan, devlet yönetiminde görev üstlenmiş romancılarımızın, balo tarzı eğlence biçimlerine, yeni insan ve toplum modeline bakış açıları metin analizi yöntemiyle irdelendi. Romanlarda baloların, Batılı yaşam tarzının bir gereği olarak benimsendiği veya tam tersi bir bakış açısıyla Batılılaşmanın yanlış algılanmış bir yönü olarak görülüp eleştirildiği tespit edilmiştir. Romanların büyük bir kısmında ise balolar, kahramanların meşruiyet kazandığı mekânlar olarak kurguya dâhil edilir.

Keywords
Roman, mekân, balo

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri