• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 81
    Today Total : 1
    Grand Total : 564546

Summary


Kırım Savaşı ve Sonrası Osmanlı-Rusya İlişkileri
Osmanlı İmparatorluğu’nun, Rusya ile ilişkilerinin kesilmesi 28 Şubat 1853 tarihinde Rus Çarı I.Nikola’nın sözde Mübarek Makamlar meselesinin çözümü için göndermiş olduğu Fevkalâde Elçi Prens Mençikof’un, İstanbul’a gelmesiyle başlamıştır. Rusya’nın, Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki baskısı İngiltere Devleti’nin Akdeniz’deki ticaret yolları üzerinde tehlikeli bir vaziyet almaya başlamıştır. Aynı zamanda Rusya’nın boğazları ele geçirmesiyle bundan çıkacak neticeleri tahmin eden İngiltere ve Fransa yanında Rusya’nın, Balkanlardaki nüfuzunu gittikçe artırması Avusturya’yı dahi endişeye sevk etmiştir. Rusya’nın bu tehditvâri hareketleri karşısında Osmanlı, İngiltere ve Fransa bloğunun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Rusya Mübarek Makamlar meselesine dair isteklerini red eden Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Eflâk ve Boğdan’ı işgal ederek harekete geçmiştir. Osmanlı-Rus savaşı seyri içersinde Rusların yaşatmış olduğu 29/30 Kasım1854 Sinop Felâketi sonucu İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’nın yanında savaşa katılmasıyla birlikte savaşın netice itibariyle Osmanlı İmparatorluğu lehine değişmiştir. Sivastopol’un düşmesi ve bir müddetten beri hasta olan Rus Çarı I. Nikola’nın vefât etmesiyle Rusya mağlup olarak savaştan çekilmiştir. Savaşın ardından başlayan 18-30 Mart 1856 Paris Barış Muahedesiyle Rusya ile barış yapılmıştır. Barış muahedesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasındaki ihtilaflı konuları çözüme kavuşturmak ve ayrıca I.Nikola’nın yerine tahta çıkan II. Aleksander’i tebrik etmek amacıyla Ağustos 1856 yılında Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa Fevkalâde Rus Elçisi olarak görevlendirilmiştir.

Keywords
Kırım Savaşı, Rusya, Paris Barış Muahedesi, Mübarek Makamlar Meselesi

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri