• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 87
    Today Total : 1
    Grand Total : 564540

Summary


Şeyhî’nin Eserlerinde Hayvan Adları
Türk kültür ve medeniyetinin en önemli unsurları arasında hayvanlar yer almaktadır. Bu bağlamda Türk edebiyatıda yer alan birçok eserde hayvanlardan söz edilmiştir. Klasik Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Şeyhî’nin eserleri içerisinde de azımsanamayacak ölçüde hayvan adları ve hayvanlarla ilgili çok sayıda sosyal, kültürel ögeye yer verilmiş, hayvanlarla ilgili çok sayıda benzetme yapılmıştır. Bu çalışmada Şeyhî’nin ‘Dîvân’ı ile ‘Harnâme’ ve ‘Hüsrev ü Şîrîn’ mesnevilerinde yer alan hayvanların adları tek tek tesbit edilmiştir. Bu hayvanların adlarının hangi eserde kaç kez geçtiği beyit numaraları verilerek gösterilmiştir. Ayrıca her farklı hayvan adı için örnek bir beyit verilmiştir.

Keywords
Şeyhî, Dîvân, Hüsrev ü Şîrîn, Harnâme, Hayvan Adları

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri